0
Την Τετάρτη 15/3/23 ξεκίνησε για την Μαδρίτη της Ισπανίας η  ομάδα Erasmus+ του 1ου ΕΠΑΛ Κιάτου, αποτελούμενη από είκοσι μαθήτριες και μαθητές και δύο εκπαιδευτικούς.
Πρόκειται για την τρίτη αποστολή  του σχολείου, που τα τελευταία δύο χρόνια έχει προσθέσει στο εκπαιδευτικό του έργο την ευρωπαϊκή διάσταση, με την αξιοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος και εργαλείου χρηματοδότησης Erasmus+, υπό τον συντονισμό του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.
Μέσω αυτού, επιπλέον των εγκύκλιων σπουδών, το σχολείο σχεδιάζει και υλοποιεί μαθητικές κινητικότητες κατάρτισης, διάρκειας δύο εβδομάδων στον ευρωπαϊκό χώρο, με σκοπό την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους μαθητές, σε σύγχρονα αντικείμενα που σχετίζονται με την εξέλιξη των επαγγελμάτων λόγω της εκθετικής εξέλιξης της τεχνολογίας. 
Οι προηγούμενες ομάδες εκπαιδεύτηκαν, η πρώτη στη γεωργία ακριβείας και ιδιαίτερα την ψηφιακή άρδευση και η δεύτερη στη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας της προερχόμενης από πηγές συμβατικές και ανανεώσιμες, με τη χρήση έξυπνων μετρητών.
Σε αυτό το εκπαιδευτικό ταξίδι οι μαθητές θα λάβουν κατάρτιση στα εξ’ αποστάσεως συστήματα παροχής  υπηρεσιών υγείας, απομακρυσμένης φροντίδας και συμβουλευτικής. Η επιτυχής συμμετοχή οδηγεί στην απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού Europass Mobility Document για την ενίσχυση του βιογραφικού τους σημειώματος. 
Παραλλήλως, οι συμμετέχοντες στο ισχυρό δίκτυο εκπαιδευτικής κινητικότητας. Erasmus+,  βελτιώνουν την επικοινωνία τους στην επίσημη γλώσσα κατάρτισης, την αγγλική και ερχόμενοι σε επαφή με την ιστορία, την τέχνη και τον σύγχρονο πολιτισμό της χώρας υποδοχής, βελτιώνουν την προσαρμοστικότητα τους σε διευρυμένες κοινωνίες όπως αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξάνοντας τις προσωπικές δυνατότητες επίτευξης υψηλότερων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών στόχων.
Στη λήξη του προγράμματος το σχολείο θα διοργανώσει μια εκδήλωση διάχυσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει με σκοπό την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την ανάγκη ανανέωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων όλων των πολιτών  στα δεδομένα της ψηφιακής εποχής μέσω της δια βίου μάθησης στο σύστημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
* Έλενα Κολιού (ΠΕ83, Med), Συντονισμός Erasmus+ ΕΠΑΛ Κιάτου

You may also like

Comments

Leave a reply

More in NEA