0

Ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 3/13-01-2023 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Κορίνθου αναγνωρίστηκαν οι τροποποιήσεις, συμπλήρωση του σκοπού και η αλλαγή της επωνυμίας του Σωματείου!!

Η νέα πλήρης επωνυμία του ΦΑΣΜΑ Σωματείο Γονέων & Φίλων Παιδιών και Ατόμων Με Αυτισμό Κορινθίας είναι ΦΑΣΜΑ Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων Φίλων Παιδιών και Ατόμων με Αυτισμό Κορινθίας.

Ευχαριστούμε θερμά την πληρεξούσιο Δικηγόρο κ. Ελένη Ταρούση για τη βοήθεια της!!

Επισημαίνεται ότι πλέον δύνανται να εγγράφονται μέλη στο Σωματείο μας και άτομα που είναι απλά φίλοι και υποστηρικτές!
Παράλληλα ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την ένταξη του φορέα μας στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού τομέα μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Συνεχίζουμε!!

You may also like

Comments

Leave a reply

More in LIFE