0

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει σε Τακτική την 13η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 με το παρακάτω θέμα: Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με την κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023.

You may also like

Comments

Leave a reply