0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων
β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων
γ] κ. κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε Τακτική Μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 5η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018.

Η εν λόγω Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί:

α) με φυσική παρουσία και
β) με τηλεδιάσκεψη ταυτόχρονα, σύμφωνα με την εγκύκλιο 46731/13-7-2022για την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

α/αΘ Ε Μ Α ΤΑ Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
Αποδοχή της με Α.Π.:4128/29.09.2022 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών που αφορά στην Ένταξη των Πράξεων του Δήμου Σικυωνίων στη δράση 4.3.3: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
Συμπληρωματική Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2022 των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης .
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας «Περιπτέρων στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου».
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της «Λαϊκής Αγοράς Σικυώνος – Κιάτου».
Ορισμός δυο Δημοτικών Συμβούλων από την παράταξη της Μειοψηφίας για την συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.2 του Ν.4018/2011.
Έγκριση ή μη χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση εντός των χώρων αρμοδιοτήτων του Δήμου (Δικτύου Οπτικών Ινών σε Χαντάκια Φρεατίων και Καμπινών της εταιρίας (open fiber) στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου.
Έγκριση της αριθ. 41/2022 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου με θέμα Αίτημα παραχώρησης των γηπέδων αντισφαίρισης (tennis) πλησίον του ΕΠΑ.Λ.
Έγκριση της αριθ. 33/2022 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στον Αθλητικό Όμιλο Κιάτου «ΑΡΑΤΟΣ 1893» για την πραγματοποίηση αγώνων Καλαθοσφαίρισης (Μπάσκετ) και Πετοσφαίρισης (Βόλεϊ) περιόδου 2022-2023
Επί του από 19/9/2022 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομία με θέμα: «Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής για Χρήση ».
Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ακίνητο ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΑΕΒΕ», στην Κοινότητα Μουλκίου.
Επί του με αριθ. πρωτ. 14474/15-9-2022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής με Θέμα: «Κοπή Δένδρων» .
Επί του με αριθ. πρωτ. 12095/4-8-2022 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Αίτημα έγκρισης κατασκευών επί της πλατείας Φιλύρα», και της αριθ. 29/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .
Έγκριση της αριθ. 311/2022 απόφασης Ο.Ε. με θέμα: «Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2022».
Έγκριση της αριθ. 312/2022 απόφασης Ο.Ε. με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2022».
Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2022.
Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2022.
Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2022.
Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2022
Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2022

You may also like

Comments

Leave a reply