0

Η υλοποίηση βασικών υποδομών, όπως η κατασκευή αγωγού για μεταφορά του φυσικού αερίου από Κόρινθο σε Πάτρα και η λειτουργία του Φράγματος Πείρου-Παραπείρου με τον Δήμο Πατρέων πρωταγωνιστή στη διαχείρισή του, μέσω της ΔΕΥΑΠ, καθώς επίσης και η εισαγωγή σύγχρονων μορφών διοίκησης στον μηχανισμό του Δήμου, μπορούν να κάνουν την Πάτρα, πόλη σύγχρονη!

H υποψήφια δημοτική αρχή “σπιράλ” του Πέτρου Ψωμά καταθέτει σειρά προγραμματικών θέσεων στον τομέα των υποδομών και της διοίκησης, της τόνωσης της επιχειρηματικότητας που θα δώσει νέες θέσεις εργασίας, καθώς επίσης και στην εισαγωγή ηλεκτρονικών εφαρμογών και έξυπνων λύσεων που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα και εξυπηρέτηση των δημοτών, πιστεύοντας ότι «μπορούμε να κάνουμε την Πάτρα σύγχρονη πόλη».

Ειδικότερα στο πρόγραμμα του συνδυασμού περιλαμβάνονται τα εξής:

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Ενώ σε άλλους Δήμους ποσοστό έως και 45% των νοικοκυριών είναι συνδεδεμένο με το φυσικό αέριο, σήμερα στην Πάτρα το αντίστοιχο ποσοστό είναι μηδενικό. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού, μέσα στην επόμενη τετραετία, στην Πάτρα θα υπάρξουν μόνο 2.500 συνδέσεις, δηλαδή ασήμαντη κάλυψη. Το χειρότερο όμως είναι ότι επιλέγεται η κατασκευή σταθμών φυσικού αερίου στην περίμετρο της πόλης, με το αέριο να μεταφέρεται μέχρι την πόλη μας οδικά και με βυτία, μια επιλογή επικίνδυνη και προβληματική.

Κατασκευή Αγωγού: Διεκδικούμε την κατασκευή αγωγού μεταφοράς του φυσικού αερίου από την Κόρινθο στην Πάτρα, προκειμένου να αποφευχθεί ο -επί της ουσίας- ενεργειακός αποκλεισμός της Πάτρας με όλες τις δυσμενείς συνέπειες αυτής της εξέλιξης.

ΥΔΡΕΥΣΗ

Το φράγμα Πείρου – Παραπείρου λύνει οριστικά το πρόβλημα της υδροδότησης, ώστε να διακοπεί η υπεράντληση και η εξάντληση των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων. Ο Δήμος Πατρέων, μέσω της ΔΕΥΑΠ, οφείλει να αναλάβει, πρωταγωνιστικό ρόλο στη λειτουργία και διαχείριση του φράγματος.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εισαγωγή σύγχρονων μορφών Διοίκησης. Ο διοικητικός μηχανισμός του Δήμου πρέπει να αποκτήσει τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα με την εισαγωγή σύγχρονων μορφών διοίκησης όπως:

 • ένα σύγχρονο οργανόγραμμα, που θα ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες του δήμου
 • επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας
 • πλήρη μηχανογράφηση σε όλα τα επίπεδα διοίκησης
 • υποβολή εξ αποστάσεως αιτημάτων
 • ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών
 • καθιέρωση χρήσης της ηλεκτρονικής υπογραφής

Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου αποτυπώνει το μεγάλο πρόβλημα. Το 90% των τακτικών εσόδων του διατίθεται για ανελαστικές δαπάνες. Απομένουν ελάχιστα περιθώρια αξιοποίησης κονδυλίων από τις Εθνικές χρηματοδοτήσεις. Άμεσα επιβάλλεται να αξιοποιηθούν Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες σε όλους τους τομείς της οικονομίας, του τουρισμού, του περιβάλλοντος καθώς και η δικτύωση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.

Οικονομική αυτοδυναμία: Ο Δήμος πρέπει να αποκτήσει οικονομική αυτοδυναμία, ιδίους πόρους και τη δυνατότητα να αυτοχρηματοδοτεί τα δικά του αναπτυξιακά έργα, χωρίς να αποκλείει τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν, είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Ο ανταγωνισμός που επικρατεί, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο είναι μεγάλος, ριζικές αλλαγές συντελούνται διαρκώς, ενώ η εγχώρια ζήτηση μειώνεται. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των ελληνικών μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως το υψηλό ποσοστό αυτό-απασχόλησης, το μικρό μέγεθος, η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ο χαμηλός βαθμός καινοτομίας και οι περιορισμένες συνεργασίες, διαμορφώνουν τις προκλήσεις και στο επιχειρηματικό τοπίο της πόλης.

Για το “σπιράλ” η στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποτελεί ένα από τα βασικά πεδία δραστηριοποίησης της Δημοτικής Αρχής που πρέπει να ενεργοποιείται γύρω από τους παρακάτω άξονες:

 • Καινοτομία, ανάπτυξη, ποιότητα, τεχνολογική εξέλιξη και εξωστρέφεια.
 • Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και ψηφιακός μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
 • Συνέργειες, συνεργατικοί σχηματισμοί και επιχειρηματικά δίκτυα.
 • Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός επιχειρήσεων.
 • Εφαρμογή δοκιμασμένων πολιτικών προσεγγίσεων σε συνεργασία με τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια όργανα εκπροσώπησης της επιχειρηματικότητας στην πόλη, με στόχο την τόνωση, διατήρηση, ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις μικρές, παραδοσιακές επιχειρήσεις.

ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ

Αξιοποίηση Ηλεκτρονικών Εφαρμογών: Πρωταρχικός στόχος του “σπιράλ” είναι η Πάτρα να γίνει έξυπνη πόλη που αλληλεπιδρά με τους πολίτες και τους επισκέπτες της. Προς τούτο προτείνει εφαρμογές έξυπνων λύσεων που στοχεύουν

» στη γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πολιτών

» στην αποδοτικότερη λειτουργία του Δήμου

» στη καλύτερη επικοινωνία πολιτών και Δημοτικής Αρχής

Προτεινόμενες λύσεις:

Η Διακυβέρνηση, που αποτελεί τον βασικό άξονα μιας έξυπνης πόλης αφού εδώ υλοποιείται η επαφή του πολίτη με την Τοπική Αρχή τόσο για την εξυπηρέτησή του όσο και για τη συμμετοχή του στη ζωή της πόλης.

Μερικές από αυτές τις υπηρεσίες είναι:

 • City Portal, η κεντρική τοποθεσία όπου προσφέρονται όλες οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 • Ηλεκτρονική διεκπεραίωση αιτημάτων
 • E-πληρωμές, για τις πληρωμές των οφειλών προς τον Δήμο
 • E-βιβλιοθήκη, για τη δέσμευση των βιβλίων που πρόκειται να δανειστούν από τη δημοτική βιβλιοθήκη σε απευθείας σύνδεση
 • Ηλεκτρονική βάση δεδομένων όλων των διοικητικών αποφάσεων που λαμβάνονται από τις δημοτικές επιτροπές του δήμου
 • Σύστημα GIS για την οργάνωση των δεδομένων του πολεοδομικού σχεδιασμού με σκοπό την ταχύτερη, ευκολότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
 • Μεταφορές (ITS – Intelligent Transport Systems), όπως έξυπνα πάρκινγκ και έξυπνες συσκευές.
 • Περίθαλψη (Mobile health / mHealth solutions), συστήματα περίθαλψης έξυπνων σπιτιών, remote monitoring συστήματα για ηλικιωμένους, χρόνιους ασθενείς ή ΑΜεΑ .
 • Έξυπνοι μετρητές για το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο και την παροχή νερού, υπηρεσίες έξυπνου δικτύου, αποκεντρωμένα συστήματα ενέργειας.
 • Έξυπνα σπίτια με χρήση αισθητήρων για θέρμανση, κλιματισμό, φωτισμό, συστήματα ασφαλείας και άλλες εφαρμογές.
 • Εκπαίδευση με εφαρμογές mobile learning.
 • Διαχείριση απορριμμάτων με έξυπνους κάδους σε σπίτια, εμπορικά κέντρα, δημόσια κτίρια και δημόσιους χώρους.
 • Τοποθέτηση Αισθητήρων, για τη συλλογή και μετάδοση δεδομένων της καθημερινής ζωής του τόπου. Στοιχεία κλιματολογικά, μεταφορών, ενεργειακής κατανάλωσης κλπ., θα συλλέγονται στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου και μετά την επεξεργασία τους θα αξιοποιούνται για τη διαχείριση και την επίλυση των προβλημάτων. Επίσης στους πολίτες θα παρέχεται μέσω εφαρμογής (σε πραγματικό χρόνο) η ανάλυση των συλλεγόμενων δεδομένων σχετικά με την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος (π.χ. κυκλοφοριακή κίνηση, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, επίπεδα θορύβου, μόλυνση της ατμόσφαιρας και των υδάτων, κλπ.).
 • Ανοικτό λογισμικό, ανοιχτά δεδομένα, ανοιχτά πρότυπα. Βασικό στοιχείο της πολιτικής του Δήμου θα είναι η επιλογή ανοικτών προτύπων στην αποθήκευση και διακίνηση της πληροφορίας, καθώς και η χρήση Ανοικτού Ελεύθερου λογισμικού.
 • Εφαρμογές Κινητών Συσκευών. Ανάπτυξη και διάθεση εφαρμογών πληροφόρησης, εξυπηρέτησης και συμμετοχής των κατοίκων και επισκεπτών στη ζωή της πόλης των Πατρών. Για παράδειγμα:
 • εφαρμογές ξενάγησης στην πόλη των Πατρών για φορητές συσκευές μέσα από εναλλακτικές διαδρομές και θεματικές ενότητες προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα του κάθε χρήστη
 • εφαρμογές ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Δήμο Πατρέων.
 • Προστασία Προσωπικών Στοιχείων. Ο Δήμος θα υλοποιεί πολιτικές προστασίας των πολιτών από κακόβουλη χρήση των δεδομένων που προκύπτουν από τις συναλλαγές τους με τα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου.

Πλατφόρμα Δικτύωσης και Οργάνωσης Πολιτών: Το “σπιράλ” προτείνει τη δημιουργία Διευρυμένης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την καλύτερη επικοινωνία των πολιτών με τον Δήμο. Μέσα από την Πλατφόρμα, οι πολίτες:

 • Υποβάλλουν τα αιτήματά τους στη Δημοτική Αρχή
 • Συνδέονται μεταξύ τους σε ομάδες, ανάλογα με τα θέματα που τους απασχολούν (π.χ παιδεία, υγεία, τοπική οικονομία κλπ.)
 • Κοινοποιούν το μήνυμά τους και δικτυώνονται με άλλους ενδιαφερόμενους
 • Συζητούν μεταξύ τους για τα προβλήματα του Δήμου
 • Οργανώνονται μεταξύ τους / αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για εθελοντικές ενέργειες
 • Προτείνουν κοινωνικές δράσεις προς όφελος της πόλης, υπό την αιγίδα του Δήμου

Η διαχειριστική ομάδα της Πλατφόρμας:

 • Προωθεί τα αιτήματα των πολιτών στις αρμόδιες υπηρεσίες για την άμεση ανταπόκριση
 • Ενημερώνει για την εξέλιξη των ενεργειών
 • Συμβάλλει με χρήσιμες πληροφορίες στη Δημόσια συζήτηση

Με αυτόν τον τρόπο ο Δήμος βρίσκεται σε μια διαρκή επικοινωνία με τους ενεργούς Δημότες της πόλης. Οι πολίτες μεταφέρουν τα μηνύματά τους προς τη Δημοτική Αρχή, μέσα από τις ηλεκτρονικές συσκευές τους, χωρίς να χάνουν άσκοπο χρόνο σε μετακινήσεις και επαφή με τις αρμόδιες Δημοτικές υπηρεσίες.

Διασύνδεση με τα Πανεπιστήμια της πόλης: Επιθυμούμε τη Διασύνδεση του Δήμου με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της πόλης στο πλαίσιο συμπράξεων σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Μπορεί και πρέπει να στηρίξει έρευνες και καινοτόμες εφαρμογές στα πλαίσια της έξυπνης πόλης και των ευρύτερων δράσεών του, παρέχοντας κίνητρα όπως υποτροφίες, mentoring, πιστοποιήσεις δήμου κλπ.

You may also like

Comments

Leave a reply