0

Το επιμελητήριο Κορινθίας σας προσκαλεί στην εκδήλωση για τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού έργου ICCEE, Horizon 2020, στο οποίο συμμετείχε ως εταίρος.

Πότε: 28 Ιουνίου 2022 – 9.30-12.30
Που: Comet, θέση Stéphanie 20, Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ

Το έργο:
Το ICCEE ήταν ένα τριετές πρόγραμμα που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020, το οποίο στόχευε στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας με μια ολιστική προσέγγιση.

Το έργο ενίσχυσε την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ενεργειακή απόδοση στον κλάδο της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας σε κάθε οργανωτικό επίπεδο, από την ανώτατη διοίκηση έως το επιχειρησιακό προσωπικό. Με επικεφαλής μια ομάδα εμπειρογνωμόνων της βιομηχανίας, της ενέργειας και της πληροφορικής – ανέπτυξε μια σειρά από αλληλένδετες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου ενός εξατομικευμένου εργαλείου για αλυσίδες κρύου εφοδιασμού και μαθήματα κατάρτισης.

Η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί χωρίζεται σε 2 μέρη. Α’ μέρος: οι συμμετέχοντες μπορούν να ανακαλύψουν την προσέγγιση του ICCEE και τα αποτελέσματα του. Την εκδήλωση θα ανοίξει η Ina Colombo-Youla, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Ινστιτούτου Refrigeration. Β’ μέρος: παρουσίαση του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου DEESME.

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Η πρώτη ομάδα αφορά τους παράγοντες που εμποδίζουν και διευκολύνουν την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης για εταιρείες σε διάφορους τομείς.

Εγγραφή στην εκδήλωση

Το δεύτερο πάνελ συζήτησης θα επικεντρωθεί στην οικοδόμηση μιας ευνοϊκής πολιτικής και ρυθμιστικού πλαισίου για τις αλυσίδες εφοδιασμού/αξίας και την ενεργειακή απόδοση των ΜΜΕ με συζήτηση πολιτικής, συστάσεις και ερωτήσεις και απαντήσεις.

Ανυπομονούμε να σας υποδεχτούμε στις Βρυξέλλες!

You may also like

Comments

Leave a reply