0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει και για το έτος 2022 το «Βραχυπρόθεσμο Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης – Erasmus for Public Administration» για Δημοσίους Υπαλλήλους των κρατών – μελών με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων τους και της κατανόησης των ευρωπαϊκών οργάνων και πολιτικών.

Το Πρόγραμμα το οποίο διοργανώνει και πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης – EAS (www.europa.eu/eas) απευθύνεται σε νέους ΔημοσίουςΥπαλλήλους (Διοικητικούς, κατηγορίας Ανώτατης Εκπαίδευσης), οι οποίοι έχουν προσληφθεί μέχρι και 5 έτη πριν από την προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας και έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή απασχόληση/εμπειρία τουλάχιστον6 μηνών σε τομέα που σχετίζεται με θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής.

Για το έτος 2022 έχουν οριστεί 2 περίοδοι εκπαίδευσης:

  • 28 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου 2022
  • 11 Οκτωβρίου έως 21 Οκτωβρίου 2022

Για το Πρόγραμμα που θα διεξαχθεί στις παραπάνω περιόδους από τη διοργανώτρια Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης ζητήθηκε η κάθε Χώρα να υποβάλει, μέσω της Αντιπροσωπείας της, κατάλογο με υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις, για την 1η περίοδο μέχρι τις 22.4.2022, για την 2η περίοδο μέχρι τις 15.7.2022, πλην όμως οι Αιτήσεις πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, για την 1η περίοδο έως τις 18.4.2022, για την 2η περίοδο έως τις 11.7.2022.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Υπουργείο Εσωτερικών, με Εγκύκλιό του, ζητά από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων και των Φορέων να του διαβιβάσουν, εντός αποκλειστικών προθεσμιών οι οποίες λήγουν, για την 1η περίοδο τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και για τη 2η περίοδο τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022, το Βιογραφικό Σημείωμα των ενδιαφερομένων (European CV – το οποίο μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο, καθώς και το ατομικό έντυπο με τα στοιχεία τους, τα οποία και επισυνάπτονται, σε ηλεκτρονική μορφή (μορφή αρχείων .pdf ή .doc – όχι σκαναρισμένα ως εικόνες), στα e-mails που αναγράφονται στην Εγκύκλιο, προκειμένου να προωθηθούν από το ΥΠΕΣ οι υποψηφιότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από το Πρόγραμμα και να διαβιβαστούν τα σχετικά έγγραφα στη Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.

Με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό των θέσεων που διατίθενται στη Χώρα μας (3 θέσεις και για τις δύο περιόδους), καθώς και την κατανομή αυτών η οποία είναι 2 θέσεις για την 1η περίοδο και 1 θέση για την 2η περίοδο, η κάθε Υπηρεσία καλείται να προωθήσει μία μόνο υποψηφιότητα από το σύνολο των Αιτήσεων που θα υποβληθούν ενώπιόν της, λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος στην κάλυψη των εξόδων μετάβασης και επιστροφής καλύπτεται από το Φορέα του κράτους-μέλους του συμμετέχοντα, σε περίπτωση που το πρόγραμμα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία.

Η Υπηρεσία προέλευσης του υποψηφίου είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη διαβίβαση των Αιτήσεων από την οποία θα τεκμαίρεται και η σύμφωνη γνώμη για τη συμμετοχή. Η Επιτροπή αναλαμβάνει την οργάνωση και τη δαπάνη πραγματοποίησης του Προγράμματος και διαμονής των συμμετεχόντων (το πρωινό και κάποια γεύματα), σε περίπτωση που το πρόγραμμα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία.

Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί εάν το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί online ή με φυσική παρουσία. Η τελική επιλογή πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης κι όσοι επιλέγονται ενημερώνονται προσωπικά από αυτή, 1 μήνα περίπου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων.

Με την Εγκύκλιο καλούνται, μεταξύ άλλων, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να τη διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, σε όλους τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους. Το πλήρες κείμενό της βρίσκεται ΕΔΩ.

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΕΛΛΑΔΑ