0

Την υποχρεωτική χρήση του ψηφιακού εργαλείου, με το όνομα FaST, από τους αγρότες επιζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση του εργαλείου στο εργαστήριο, με θέμα «Ψηφιακός μετασχηματισμός της γεωργίας: Ο ρόλος της τηλεπισκόπησης», που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Η Επιτροπή επιδιώκει να καταστήσει υποχρεωτική την εφαρμογή του εργαλείου με την ένταξή του στις καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, τις οποίες πρέπει να τηρούν οι γεωργοί, ώστε να είναι επιλέξιμοι για τις πληρωμές της ΚΑΠ. Επιδιώκει, δηλαδή, την ένταξη του εργαλείου στα μέτρα του Πρώτου Πυλώνα, έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης και υποχρεωτική εφαρμογή στα κράτη-μέλη.

Ωστόσο, ένας μεγάλος αριθμός υπουργών Γεωργίας των κρατών-μελών προτιμά το εργαλείο FaST να ενσωματωθεί στα μέτρα του Δεύτερου Πυλώνα, όπως το μέτρο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η μετάθεση στα μέτρα του Δεύτερου Πυλώνα συνεπάγεται την προαιρετική εφαρμογή του εργαλείου.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, μίλησε έντονα κατά αυτής της θέσης στην τελευταία συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας (AGRIFISH) στις 18 Μαρτίου. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «αυτό σημαίνει εκ των πραγμάτων μια εθελοντική εφαρμογή του εργαλείου, το οποίο αναμφίβολα θα στείλει ένα αρνητικό μήνυμα, όσον αφορά τις περιβαλλοντικές και κλιματικές φιλοδοξίες της ΚΑΠ».

Λειτουργία εργαλείου

Το εργαλείο, που ονομάζεται FaST, θα είναι διαθέσιμο δωρεάν σε όλους τους Ευρωπαίους αγρότες, με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους, τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και έμμεσα την ανανέωση των γενεών.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, θα παρέχει πληροφορίες για τα επιλεγμένα αγροτεμάχια σχετικά με τις καλλιέργειες, τον αριθμό των ζώων και την ποσότητα κοπριάς που παράγουν. Επίσης, θα υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών στο έδαφος, αλλά και τα νομικά όρια για τη χρήση θρεπτικών ουσιών. Στόχος των παραπάνω διαδικασιών είναι να ελαττωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να μειωθεί η διαρροή θρεπτικών ουσιών σε υπόγεια ύδατα και ποτάμια, αλλά και να αναβαθμιστεί η ποιότητα των εδαφών και του νερού. Ακόμη ένας στόχος, όμως, είναι η αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών.

πηγή: ypaithros

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΔΙΕΘΝΗ