0

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμβασιοποιήθηκε η Πράξη «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής», η οποία χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».

Η πράξη αποτελείται από δύο (02) Υποέργα:

Το 1ο Υποέργο της πράξης είναι τεχνικό έργο:

  • καθαίρεση υφιστάμενης επένδυσης και στρώσεως υπόβασης,
  • κατασκευή νέας υπόβασης και κρασπέδων,
  • επένδυση πεζοδρομίων με ψυχρά υλικά υψηλής ανακλαστικότητας της ηλιακής ακτινοβολίας (αντιμετώπιση φαινομένου αστικής θερμικής νησίδας),
  • κατασκευή όδευσης τυφλών και ραμπών για την κίνηση ΑΜΕΑ
  • εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ήτοι φωτιστικά με λαμπτήρες ενεργειακής αναβάθμισης, τύπου LED Neutral white, διακοσμητικά κολωνάκια που λειτουργούν και ως εμπόδια στάθμευσης των αυτοκινήτων εντός της ζώνης όδευσης των πεζών καθώς και κάδοι απορριμμάτων.

Το 2ο Υποέργο είναι απαραίτητο για τη λειτουργικότητα του 1ου Υποέργου (κυρίως έργο) διότι αφορά στην αποξήλωση των υφιστάμενων στύλων ηλεκτροδότησης και στην υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου την περιοχή επέμβασης του εν θεμάτι έργου (δίκτυο ΟΚΩ).

Η περιοχή επέμβασης αποτελεί τμήμα του κέντρου της πόλης του Κιάτου και ίσως το πλέον πάσχον από πλευράς χώρων κίνησης πεζών. Στην παρούσα κατάσταση τα υπό μελέτη πεζοδρόμια παρουσιάζουν μεγάλες φθορές στην βατή επιφάνεια τους από αποκολλήσεις των υλικών επένδυσης, κυβόλιθοι ή πλάκες κατά περίπτωση, υψομετρικές ανωμαλίες από βυθίσεις ή ανυψώσεις κατά μήκος της ζώνης όδευσης των πεζών και ακατάλληλο ύψος κρασπέδου σχεδόν σε όλο το μήκος τους.

Μείζον θέμα αποτελεί και η μη δυνατή πρόσβαση και μη εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ δεδομένου ότι στη υπάρχουσα κατάσταση δε υπάρχει η απαραίτητη υποδομή, καθώς και ο πλημμελής φωτισμός σχεδόν σε όλο το μήκος της υπό μελέτη περιοχής.

Η ανάπλαση των πεζοδρομίων, καλείται να δώσει απαντήσεις στα ανωτέρω προβλήματα, εξυπηρετώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις της χρήσης τους, διαμορφώνοντας καλαίσθητους και ασφαλείς δημόσιους χώρους για την κίνηση των πεζών και των εμποδιζόμενων ατόμων (βάσει των σχετικών προδιαγραφών για το σωστό σχεδιασμό τους) και παράλληλα φιλικούς προς το περιβάλλον

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΚΙΑΤΟ