0

Φθηνό χρήμα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δίνουν οι Τράπεζες και το εθνικό ταμείο επιχειρηματικότητας μέσω ενός νέου προγράμματος δανειοδότησης. Τα δάνεια αρχίζουν από 10 χιλιάδες και φτάνουν το 1,5 εκατομμύριο, με περίοδο χάριτος και μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής.

Το 40% του κεφαλαίου του κάθε δανείου είναι άτοκο και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και το υπόλοιπο 60% χορηγείται από την τράπεζα με χαμηλό επιτόκιο. Τα δάνεια παρέχονται ως κεφάλαιο κίνησης ή για επενδυτικούς σκοπούς.

Στην πρώτη κατηγορία το ύψος του δανείου ξεκινά από 10.000 ευρώ και φθάνει τις 500.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής έως 60 μήνες και περίοδο χάριτος έως 6 μήνες.

Αντίστοιχα παρέχονται δάνεια από 25.000 έως και 1.500.000 εκατ. ευρώ για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν έχουν υλοποιηθεί. Η διάρκεια αποπληρωμής είναι από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 έτη

Τα δάνεια αυτά αφορούν νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και χρηματοδοτούνται δαπάνες όπως αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθέματα, γενικά έξοδα , επενδύσεις που σχετίζονται με την δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης.

Η υποβολή αιτημάτων δανειοδότησης γίνεται ηλεκτρονικά.

Ήδη η Αlpha Bank ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα με 250.000.000 ευρώ, η Εurobank με 170.000.000 ευρώ και η Πειραιώς με αντίστοιχο ποσό.

πηγή: korinthostv

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΕΛΛΑΔΑ