0

Τη δυνατότητα της πλήρους αντικατάστασης των φυσικών ελέγχων με ένα σύστημα αυτοματοποιημένων ελέγχων για την καταβολή των επιδοτήσεων της ΚΑΠ, μελετά η Συμμαχία για την Καινοτομία στο Διαδίκτυο Των Πραγμάτων (Alliance for Internet Of Things Innovation-AIOTI).

Η Συμμαχία παρουσίασε πριν από λίγες μέρες τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η πρόταση καθώς και τους περιορισμούς που υπάρχουν. Ήδη, από τον Μάιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέους κανόνες για την χρήση των δορυφορικών συστημάτων που διαθέτει η ΕΕ για τη διενέργεια ελέγχων και την τήρηση των προϋποθέσεων για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων και των προγραμμάτων του ΠΑΑ.

Όπως τονίζεται, θα γίνουν δεκτές για πρώτη φορά και άλλες τεχνολογικές πηγές δεδομένων, όπως φωτογραφίες με γεωγραφική σήμανση, πληροφορίες που συλλαμβάνονται από drones (π.χ. αεροφωτογραφίες) και άλλα ψηφιακά δεδομένα που ανήκουν στον γεωργό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αναφοράς, όπως:

  • Δεδομένα που παρέχονται από συστήματα αυτόματης καθοδήγησης με πολύ υψηλή ακρίβεια.
  • Δεδομένα που παρέχονται από τον σύγχρονο εξοπλισμό συγκομιδής, ο οποίος δημιουργεί χάρτες αποδόσεων που μεταφορτώνονται αυτόματα σε μία βάση δεδομένων (σύννεφο) και μπορούν εύκολα να διαμοιραστούν στους οργανισμούς πληρωμών.
  • Δεδομένα από ψηφιακούς χάρτες σποράς, λίπανσης και φυτοπροστασίας που μπορούν να αποδείξουν την ανάπτυξη των καλλιεργειών και το μέγεθος της εκμετάλλευσης.

πηγή: ypaithros

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΕΛΛΑΔΑ