0

ΕΠΑΝΕΚΙΝΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ: «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για προμήθεια Α΄ Υλών»

Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ (περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας):

– 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης.
– 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις.
– 56.29.20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης.
– 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών.

  • Μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
  • Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 ποσοστού 30% σε σχέση του 2019.
  • Να έχουν ως κύριο ΚΑΔ ή με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
  • Συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών (2019 ή 2020).
  • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι 31.12.2020.
  • Μέγιστο ποσό Επιδότησης 100.000€.

➡Οι δαπάνες των επιχειρήσεων είναι επιλέξιμες από την 1.4.2021 και μετά.
➡Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021.

Έναρξη Υποβολών: 14/05/2021 έως και 30/07/2021
Υποβολή Αιτήσεων: Πλατφόρμα Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων – www.ependyseis.gr/mis

Πληροφορίες – Επιμελητήριο Κορινθίας: ☎️2741024464 📥korinthia@diaxeiristiki.gr

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΕΛΛΑΔΑ