0

 7 Φεβρουαρίου του 1992 υπογράφει η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράφηκε στο Μάαστριχτ παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Egon Klepsch. Σύμφωνα με την εν λόγω Συνθήκη, η Ένωση θεμελιώνεται επί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (πρώτος πυλώνας), με δύο πρόσθετους τομείς συνεργασίας (δεύτερος και τρίτος πυλώνας): την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις (ΔΕΥ).

Αποτέλεσμα εικόνας για συνθηκη μααστριχτ

Κατά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΟΚ καθίσταται Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ). Οι νομοθετικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες του ΕΚ αυξάνονται μέσω της θέσπισης της διαδικασίας συναπόφασης και της επέκτασης της διαδικασίας συνεργασίας. Δυνάμει της νέας Συνθήκης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να καλεί την Επιτροπή να παρουσιάζει νομοθετική πρόταση για ζητήματα τα οποία, κατά τη γνώμη του, απαιτούν την κατάρτιση κοινοτικής πράξης. Το σύνολο των μελών της Επιτροπής πρέπει εφεξής να εγκρίνεται από το ΕΚ, το οποίο διορίζει επίσης τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Το Μάαστριχτ έδωσε το όνομά του στον θεμέλιο λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια πόλη 120.000 κατοίκων στη νότια Ολλανδία, μεταξύ της βελγικής Λιέγης και του Άαχεν της Γερμανίας, που κατέστη το σύμβολο του άλματος προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Βρίσκεται στις δύο όχθες του ποταμού Μεύση που διαρρέει Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία, στην επαρχία της Λιμβουργίας.

Αποτέλεσμα εικόνας για μααστριχτ

Ο τότε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Πορτογαλίας Ανίμπαλ Καβάκο Σίλβα δήλωνε:
«Σήμερα εδώ στο Μάαστριχτ πραγματοποιείται ένα νέο ιστορικό βήμα για την Ευρώπη. Η συνθήκη που πρόκειται να υπογράψουμε συνιστά ένα αποφασιστικό βήμα στην πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια διαδικασία χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη ιστορία».

Τα κράτη-μέλη έκαναν μια αποφασιστική κίνηση προς την πολιτική και την οικονομική ενοποίηση της Ευρώπης, μεταβιβάζοντας μέρος της κυριαρχίας τους. Η συνθήκη δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας και τη Συνεργασία στους τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων.

Αποτέλεσμα εικόνας για μααστριχτ συμβολο

Η συνθήκη εισήγαγε την ευρωπαϊκή ιθαγένεια στην κοινοτική νομοθεσία. Ενίσχυσε τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δημιούργησε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση με νόμισμα το ευρώ.

You may also like

Comments

Leave a reply