0

Οι έννοιες της ευφυούς γεωργίας και γεωργίας ακριβείας, αν και στην Ελλάδα μπορεί να εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια και να θεωρούνται ως κάτι καινούργιο, στις ΗΠΑ ήδη από τη δεκαετία του ’90 χρησιμοποιούνταν και εφαρμόζονταν από αγρότες στις εκμεταλλεύσεις τους.

Οι ΗΠΑ, που πολλές φορές θεωρούνται ως η αφετηρία τάσεων, εξελίξεων και τεχνολογιών, δείχνουν, μέσα από έρευνα που παρουσιάζει η εταιρεία αναλύσεων farmdoc daily, την αυξητική τάση στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, καθώς και το είδος των τεχνολογιών αυτών που επιλέγουν οι αγρότες. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν την παροχή τεχνολογιών από τους προμηθευτές, με την καταγραφή να ξεκινά από το 1997 και να συνεχίζει το 2008 και το 2019. Η εντυπωσιακή αλλαγή στην παροχή συγκεκριμένων τεχνολογιών δηλώνει και την αυξημένη ζήτηση για αυτές τις τεχνολογίες από τους αγρότες όσο περνούν τα χρόνια.

Τεχνολογίες, όπως η χαρτογράφηση πεδίου με συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS), και η μεταβλητή εφαρμογή λιπασμάτων ανάλογα με τις ανάγκες του χωραφιού παρέχονταν ήδη στους αγρότες από το 1997. Αντίθετα, άλλες τεχνολογίες ήταν υπό κατασκευή τη συγκεκριμένη περίοδο. Η έρευνα, ωστόσο, τονίζει ότι η διαθεσιμότητα των προσφορών για υπηρεσίες τεχνολογίας αυξήθηκε δραματικά από το 2008 έως το 2019.

Οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν από περισσότερα από τα 2/3 των αντιπροσώπων το 2019 περιλάμβαναν χαρτογράφηση πεδίου με GIS, σύστημα επιλεκτικού ψεκασμού με GPS, καθοδήγηση GPS με αυτόματο έλεγχο, δειγματοληψία εδάφους ή ζώνης, δορυφορικές και εναέριες εικόνες και μεταβλητή εφαρμογή λιπασμάτων. Ενδεικτικά, η διαθεσιμότητα της τεχνολογίας της χαρτογράφησης πεδίου με συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών το 1997 ήταν στο 29% των προμηθευτών, το 2008 στο 47% και το 2019 στο 85%.

Ικανοποίηση αγροτών

Εκτός από τα παραπάνω, έρευνα του πανεπιστημίου Perdue στις ΗΠΑ κατέγραψε τις απόψεις 800 αγροτών σχετικά με την υιοθέτηση των τεχνολογιών στο χωράφι και την ικανοποίησή τους από τη χρήση τους. Η πλειονότητα αυτών χρησιμοποιεί τεχνολογίες για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την παρακολούθηση της απόδοσης των καλλιεργειών (75%) και του εδάφους (85%). Όπως υποστηρίζουν, τα δεδομένα αυτά τους βοηθούν να παίρνουν πιο σωστές αποφάσεις για τη χρήση λιπασμάτων και τη σπορά, με αποτέλεσμα το 72% να έχει θετικό αντίκτυπο από την απόδοση των καλλιεργειών.

Κέρδος

Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, η απόδοση της υιοθέτησης τεχνολογιών στο χωράφι υπερβαίνει κατά πολύ την εξοικονόμηση κόστους και τα κέρδη απόδοσης συγκεκριμένων γεωργικών πρακτικών. Όπως εξηγείται στην έρευνα, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για τους αγρότες είναι τα οφέλη του «συστήματος» ενός νέου τρόπου καλλιέργειας, οι αλληλεπιδράσεις, δηλαδή, μεταξύ των πρακτικών που συνθέτουν ή πολλαπλασιάζουν τα οφέλη μεμονωμένων πρακτικών ή τεχνολογιών και επιτρέπουν την εφαρμογή ενός πιο συστηματικού τρόπου γεωργίας. Αυτά τα συστηματικά οφέλη ολόκληρης της εκμετάλλευσης αντικατοπτρίζονται σε μερικές από τις απαντήσεις των αγροτών που συμμετείχαν στη μελέτη:

  • Πλήρης ενημέρωση για τα καιρικά δεδομένα, όπως οι βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα την έγκαιρη προστασία.
  • Εξοικονόμηση επενδύσεων και κόστους μηχανημάτων.
  • Παροχή δεδομένων για συγκριτική αξιολόγηση με άλλους αγρότες.
  • Εξοικονόμηση κόστους εργασίας και πιο εύκολη δουλειά στην εκμετάλλευση.
  • Διευκόλυνση της έρευνας στο χωράφι.

πηγή: ypaithros

You may also like

Comments

Leave a reply