0

Την κατανομή ποσού ύψους έως 20.954.300,00€ σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας, αποφάσισε ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξανδρος Χαρίτσης.

Κατανέμονται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό έως 20.954.300,00€, σε Περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας, σύμφωνα με την έκταση εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος και τη δυναμική των δακοπληθυσμών (δαπάνες προσωπικού, δαπάνες εργολάβων ψεκασμών και παγιοθεσίας, δαπάνες προμήθειας υλικών, λοιπές δαπάνες δακοκτονίας) ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                        ΠΟΣΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ      223.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           385.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                      2.000.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                     1.250.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                            272.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                     1.187.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                               855.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ          255.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                           7.947.300
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                             345.000
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ             4.285.000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                     1.950.000

ΣΥΝΟΛΟ                                                             20.954.300

 

Τα ανωτέρω ποσά θα αποδοθούν τμηματικά σε κάθε δικαιούχο Περιφέρεια με χρηματικές εντολές του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε βάρος του λογαριασμού «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών». Τυχόν αδιάθετα ποσά προηγούμενων ετών δύναται να διατεθούν συμπληρωματικά των ανωτέρω ποσών για την κάλυψη προγράμματος δακοκτονίας 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ

 

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΕΛΛΑΔΑ