0

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου και υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρου Αραχωβίτη, που αναρτήθηκε στην διαύγεια.

Συγκεκριμένα, με την κοινή υπουργική απόφαση αποφασίστηκε η αντικατάσταση και ο ορισμός νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).Αποτέλεσμα εικόνας για κουρεμπεσ φανης ελγα

Σύμφωνα με αυτή:

1. Γίνεται αποδεκτή η από 13/11/2018 υποβληθείσα παραίτηση του Αθανάσιου Ζαννιά του Κωνσταντίνου, Συνταξιούχου Ο.Τ.Ε., πτυχιούχου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 496514, από τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.

2. Γίνεται αποδεκτή η από 14/11/2018 υποβληθείσα παραίτηση του Χρήστου Πυρομάλη του Νικολάου, υπαλλήλου του ΕΛ.Γ.Α., εκπροσώπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 011207, από τη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.

3. Παύονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.

α) Αθανάσιος Ζαννιάς του Κωνσταντίνου, Συνταξιούχος Ο.Τ.Ε., με Α.Δ.Τ. ΑΝ 496514.

β) Χρήστος Πυρομάλης του Νικολάου, υπάλληλος του ΕΛ.Γ.Α. , εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 011207.

4. Ορίζονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.:

α) Δημήτριος Καρακώστας του Ελευθερίου

β) Όλγα-Ηρώ Οικονόμου του Χρήστου.

5. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ. διαμορφώνεται ως εξής:

α) Θεοφάνης Κουρεμπές του Σπυρίδωνα, Γεωπόνος, πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 259392, ως Πρόεδρος.

β) Δημήτριος Καρακώστας του Ελευθερίου, Γεωπόνος, πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 163591, ως Αντιπρόεδρος.

γ) Όλγα-Ηρώ Οικονόμου του Χρήστου, υπάλληλος μετακλητός ΠΕ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 552026 , ως μέλος.

δ) Ευαγγελία Καλαμάρα του Δημητρίου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με Α.Δ.Τ. Φ 267073, ως μέλος.

ε) Αικατερίνη Λίτινα του Τίτου, υπάλληλος μετακλητός ΤΕ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 097126, ως μέλος.

στ) Πελαγία Σωτηριάδου του Παναγιώτη, Γεωπόνος, εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), με Α.Δ.Τ. ΑΕ 213988, ως μέλος.

ζ) Κωνσταντίνος Ψυχίδης του Παύλου, αιρετός εκπρόσωπος του τακτικού προσωπικού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, με Α.Δ.Τ. Κ 601647, ως μέλος

6. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 παύονται αζημίως για το Δημόσιο και τη δημόσια επιχείρηση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πηγή : neapaseges.gr

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΕΛΛΑΔΑ