0

Σπάει τον… “κουμπαρά” το κράτος και μοιράζει δωρεάν γη σε αγρότες, ανέργους και νέους, σε μία κίνηση που έχει έντονη οσμή εκλογών! Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει το “‘Εθνος”, οι παραπάνω τρεις κατηγορίες μπορούν να διεκδικήσουν δηµόσιες εκτάσεις σε 13 Νομούς της χώρας. Συνολικά θα παραχωρηθούν περισσότερα από 200.000 στρέμματα δηµόσιας αγροτικής γης έναντι ετήσιου συµβολικού τιµήματος έως 5 ευρώ ανά στρέμμα από την εαρινή καλλιεργητική περίοδο σε ανέργους, κατ’ επάγγελμα αγρότες ή όσους ανήκουν σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και σε νέους αποφοίτους Γεωτεχνικών Σχολών. Πρόκειται για εκτάσεις που ανήκουν κατά κυριότητα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίες θα αναδιανεμηθούν βάσει σχετικής απόφασης του υπουργού Σταύρου Αραχωβίτη, µε την οποία ενεργοποιείται ουσιαστικά ο νόμος του 2012. Στόχος είναι η παραχώρηση φτηνής παραγωγικής γης, η ενίσχυση των νέων ανθρώπων της περιφέρειας αλλά και η καταπολέµηση του φαινοµένου της επινοικίασης δηµόσιας γης από παραχωρησιούχους που δεν κατοικούσαν καν στην περιοχή σε καλλιεργητές µε δικαιώµατα. Οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιανουαρίου 2019, µε στόχο, σε συνεργασία µε τις Περιφέρειες, να αρχίσει το συντοµότερο η αποστολή των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων.

Διάρκεια παραχώρησης της γης

Συνολικά, σύμφωνα µε τα αναλυτικά στοιχεία που παρουσιάζει το “Έθνος”, θα αναδιανεμηθούν 207.449 στρέμματα σε 13 Περιφερειακές Ενότητες σε όλη την Ελλάδα, βάσει μοριοδότησης και κοινωνικών κριτηρίων. Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στη Θεσπρωτία, στην Ηλεία, στο Κιλκίς, στη Θεσσαλονίκη και στην Ημαθία. Η μεγαλύτερη έκταση που θα παραχωρηθεί ανά δικαιούχο (φυσικό πρόσωπο) είναι 100 στρέμματα, ενώ η διάρκεια της παραχώρησης εξετάζεται να είναι από 5 – 25 χρόνια. Μέχρι τώρα οι εκτάσεις αυτές ήταν παραχωρημένες σε 5.923 δικαιούχους, βάσει των στοιχείων του υπουργείου. Η διακοπή των παλαιών συμβολαίων δεν σημαίνει και τον οριστικό αποκλεισμό των σημερινών δικαιούχων στην περίπτωση που πληρούν τα κριτήρια παραχώρησης εκτάσεων.

“Στόχος µας είναι να ενεργοποιήσουµε τις προβλέψεις του νόμου για τις εαρινές καλλιέργειες της παρούσας καλλιεργητικής περιόδου, ώστε τα αγροτικά ακίνητα να παραχωρηθούν, έναντι χαμηλού τιμήματος, µε διαφάνεια και ορθολογικά κριτήρια, στους αγρότες µας που τόσο έχουν ανάγκη από καλλιεργήσιμες εκτάσεις για να ενισχύσουν το εισόδημά τους, την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους και τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων αλλά και σε ανέργους και νέους ανθρώπους. Στην προσπάθεια αύξησης της παραγωγής και της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας όλα τα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν” επισημαίνει στην εφημερίδα ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλης Κόκκαλης.

Δικαιούχοι – Μοριοδότηση – Κριτήρια

Σύμφωνα με τις διατάξεις, οι ενδιαφερόμενοι για την παραχώρηση της χρήσης αγροτικού ακινήτου, έως 100 στρέµµατα, που διαχειρίζεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πρέπει να εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:

• Να είναι επαγγελματίες αγρότες ή νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, ή συνεταιρισμοί ή ομάδες παραγωγών.

• Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΟΑΕ∆.

• Να είναι νέος ηλικίας έως 35 ετών, πτυχιούχοι Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ). Η τελική επιλογή των δικαιούχων, εφόσον υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, θα γίνει βάσει μοριοδότησης. Σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα για τις βασικές κατηγορίες, θα αντιστοιχούν:

– 50 βαθµοί για αγρότη µε όμορη προς το παραχωρούμενο αγροτικό ακίνητο αγροτική εκμετάλλευση, µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ήδη καλλιεργούµενων ιδιόκτητων ή μισθωμένων αγροτεμαχίων του και του υπό παραχώρηση αγροτεμαχίου δεν υπερβαίνουν τα 100 στρέμματα.

– 100 βαθµοί για αγρότη στον οποίο το ακίνητο είχε παραχωρηθεί για καλλιέργεια µε απόφαση νομάρχη ή αντιπεριφερειάρχη για τουλάχιστον 2 χρόνια.

– 100 βαθμοί για μόνιµους κατοίκους δήμου της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται το παραχωρούμενο ακίνητο.

– 100 βαθµοί για νέο αγρότη έως 35 ετών.

– 100 βαθµοί για νέους ηλικίας έως 35 ετών µε πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής.

– 180 βαθµοί για εγγεγραμμένους στα αρχεία του ΟΑΕ∆.

– 60 βαθµοί για επαγγελματίες αγρότες.

– 100 βαθµοί για υποψηφίους µε δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμου ενταγμένου στον στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειας.

– 50 βαθμοί για υποψηφίους µε δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή άλλου τροφίμου µη ενταγμένου στον στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειας ή για παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτροφών ή για χρήση του αγροτικού ακινήτου για βόσκηση.

– 300 βαθµοί για Αγροτικό Συνεταιρισμό ή Οµάδα Παραγωγών µε δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμων ενταγμένων στον στρατηγικό σχεδιασµό της περιφέρειας, για παραγωγή χονδροειδών ή συµπυκνωμένων ζωοτροφών ή για χρήση αγροτικού ακινήτου για βόσκηση χωρίς τον περιοριστικό παράγοντα 100 στρεµµάτων.

Μπόνους μοριοδότησης

Επιπλέον προβλέπεται µοριοδότηση από 10 έως 100 βαθµούς για ανέργους, νέους αγρότες έως 35 ετών ή νέους µε πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής που έχουν δηλώσει στο Μητρώο Αγροτών και στο Ολοκληρωµένο Σύστημα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε) συνολικά (ιδιόκτητο ή µισθωµένο) καλλιεργούµενο ή άλλως εκµεταλλευόµενο αγροτικό ακίνητο έως 100 στρέµµατα. Η μοριοδότηση στην περίπτωση αυτή είναι ανάλογη µε τα δηλωµένα στρέµµατα και λιγοστεύει όσο αυξάνεται η έκταση (π.χ. 10 βαθμοί για καλλιεργούµενο αγροτικό ακίνητο έως 100 στρέµµατα και 100 βαθµοί για ακίνητο έως 4 στρέµµατα). Για την παραχώρηση της χρήσης του αγροτικού ακινήτου επιλέγεται ο αιτών που αθροίζει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίδιας βαθμολογίας μεταξύ περισσότερων φυσικών προσώπων επιλέγεται κατά σειρά προτίμησης ο µόνιµος κάτοικος και µετά ο νεότερος υποψήφιος. Μεταξύ περισσοτέρων νομικών προσώπων µε ίδια βαθμολογία επιλέγεται αυτό µε τον µεγαλύτερο κύκλο εργασιών, ενώ σε περίπτωση ίδιας βαθμολογίας φυσικού και νομικού προσώπου επιλέγεται το νομικό πρόσωπο.

πηγή: εφημερίδα “Έθνος” – φωτογραφίες: Eurokinissi

Πηγή : newsit.gr

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΕΛΛΑΔΑ