0

Η διοίκηση του Νοσοκομείο Κορίνθου αναφέρει:

Το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, με απόφασή του,της 17ης/12/2018 ανακάλεσε αναστολή εκτέλεσης απόφασης της Διοίκησης του Νοσοκομείου Κορίνθου, που αφορούσε την πρόσληψη είκοσι έξι (26) καθαριστριών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η εξέλιξη αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε άμεσα – μέχρι τέλους του έτους- στην πρόσληψη αυτού του προσωπικού, του οποίου η σύμβαση εργασίας θα είναι διετής. Μετά και από αυτό το γεγονός, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε, ότι καμία ιδιωτική εταιρεία,δεν προσφέρει πλέον  τις υπηρεσίες της στο Νοσοκομείο μας. Συγκεκριμένα, όπως είχαμε κάνει γνωστό και με δελτία τύπου, που κατά διαστήματα είχαμε αποστείλει στα ΜΜΕ,πλέον στο νοσοκομείο, μετά και  τις τελευταίες προσλήψεις, θα υπηρετούν από   1-1-2019 με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:

Δεκαπέντε (15) υπάλληλοι προσωπικού φύλαξης, έναντι (8) οκτώ που υπηρετούσαν μέσω ιδιωτικής εταιρείας.

Δώδεκα (12) υπάλληλοι προσωπικού εστίασης έναντι (10) δέκαμέσω ιδιωτικής εταιρείας.

Είκοσι έξι (26) υπάλληλοι ειδικότητας καθαριστών-καθαριστριών έναντι (21) είκοσι ενός μέσω ιδιωτικής εταιρείας.

Τρεις (3) υπάλληλοι ειδικότητας πλυντών-πλυντριών.

Δηλαδή σύνολο πενήντα έξι (56) υπαλλήλων, που αντικατέστησαν τα ιδιωτικά συνεργεία παροχής υπηρεσιών. Θα πρέπει να επισημάνουμε και πάλι, ότι οι προσλήψεις αυτές,  πέραν του ότι επιφέρουν δημοσιονομικό όφελος, αφού με λιγότερο κόστος, επιτυγχάνεται σημαντική αύξηση του αριθμού του προσωπικού, επιπλέον εξασφαλίζουν στους εργαζόμενους αποδοχές, δικαιώματα και συνθήκες εργασίας, αντίστοιχες των μονίμων υπαλλήλων της κατηγορίας τους.

Όσοι αυτά τα δυόμισι χρόνια παρακολούθησαν, ενημερώθηκαν και ενημέρωσαν, για την πορεία του Νοσοκομείου Κορίνθου και τα πεπραγμένα του, θα γνωρίζουν, ότι στα πλαίσια  της κεντρικής πολιτικής κατεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας και της 6ηςΥγειονομικής Περιφέρειας,  δόθηκε από τη σημερινή Διοίκηση, ένας μεγάλος αγώνας, για να υπάρξει το τελικό αποτέλεσμα της εξόδου των ιδιωτικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών από το δημόσιο  χώρο της υγείας, κόντρα σε συμφέροντα, αντιλήψεις και πρακτικές, που υποστήριζαν και μάχονταν, για τη διατήρηση του προηγούμενου καθεστώτος. Όντας από θέση και πεποίθηση, υπέρμαχοι της διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας στη χώρα μας, καλωσορίζουμε το νέο προσωπικό καθαριότητας, που εντάσσεται στο δυναμικό του νοσοκομείου και ευχαριστούμε όλους τους εργαζόμενους,  που με τη δουλειά τους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας ανατροπής  του νεοφιλελεύθερου μοντέλου ιδιωτικοποίησης της υγείας και μάλιστα σε δημόσια  δομή,  που περιθάλπει τις οικονομικά ασθενέστερες τάξεις  της κοινωνίας μας.

 

Το Υπουργείο Υγείας αναφέρει σε δελτίο τύπου που εξέδωσε:

Με ικανοποίηση ενημερωθήκαμε σήμερα για την ευτυχή κατάληξη τριών (3) ακόμα από τις μάχες που διεξάγουμε τα τελευταία χρόνια (και) στα δικαστήρια, με τους εργολάβους διαφόρων υπηρεσιών που βρήκαμε εγκατεστημένους στα δημόσια νοσοκομεία. Η απομάκρυνσή τους άλλωστε αποτέλεσε μια από τις πρώτες μέριμνες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας όταν αναλάβαμε, με σκοπό την ομαλοποίηση των όρων και συνθηκών εργασίας ενός μεγάλου αριθμού εργαζομένων στη δημόσια Υγεία και την εξοικονόμηση πόρων. Έτσι, με χαρά ανακοινώνουμε σήμερα ότι με δικαστικές αποφάσεις ανακαλούνται πλέον οι αναστολές που είχαν επιτύχει οι εργολάβοι καθαριότητας στα Γενικά Νοσοκομεία της Κορίνθου, της Τρίπολης και της Σπάρτης και πλέον οι Διοικήσεις των μονάδων αυτών είναι ελεύθερες (και έχουν ήδη ξεκινήσει) να καλέσουν το προσωπικό καθαριότητας και να προχωρήσουν τάχιστα στη σύναψη συμβάσεων εργασίας. Τα συγκεκριμένα νοσοκομεία είχαν μάλιστα ήδη καταφέρει το ίδιο στο παρελθόν και με τους εργολάβους σίτισης (Κόρινθος και Τρίπολη) και φύλαξης (Σπάρτη). Δίνουμε συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλαν σε αυτές τις επιτυχίες και συνεχίζουμε άοκνα μέχρι την οριστική απαλλαγή από τους εργολάβους, σε όλες τις μονάδες του δημόσιου συστήματος Υγείας σε όλη την χώρα.

Πηγή : sfedona.gr

You may also like

Comments

Leave a reply