0

Ψηφίσθηκε με ευρεία πλειοψηφία κατ΄άρθρο στην Ολομέλεια της Βουλής το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού: «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις», που υλοποιεί τη δέσμευση της Υπουργού Τουρισμού, κας Έλενας Κουντουρά, για τη δημιουργία ενός καινοτόμου πλαισίου για την ανάπτυξη, την οργάνωση και την εποπτεία των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και της επιχειρηματικότητας στον θεματικό τουρισμό.
Για πρώτη φορά εισάγεται στην εθνική νομοθεσία ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης «ώριμων» θεματικών τουριστικών προϊόντων και ειδικών μορφών τουρισμού, το οποίο είναι αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης του Υπουργείου Τουρισμού με το σύνολο των φορέων του ελληνικού τουρισμού και καλύπτει πάγια αιτήματα του τουριστικού κλάδου και όλες τις σύγχρονες ανάγκες του.
Ανοίγει νέους ορίζοντες στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας και συμβάλλει στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου της εθνικής τουριστικής πολιτικής για τουρισμό 365 ημέρες τον χρόνο, αναδεικνύοντας τις αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες, που προσφέρει η Ελλάδα και αποτελούν κυρίαρχη τάση του παγκόσμιου τουρισμού.
Μεταξύ άλλων, το Σχέδιο Νόμου, με τις διατάξεις που εισάγει για τον θεματικό τουρισμό πετυχαίνει:

• την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, την ενίσχυση της απασχόλησης και την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

• τη διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα, την αγροδιατροφή και τη μεταποίηση και την ενθάρρυνση συνεργειών μεταξύ διαφορετικών κλάδων της οικονομίας και δυναμική ένταξη των τοπικών προϊόντων στην ευρύτερη τουριστική αλυσίδα.

• την ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων επαγγελματικών δραστηριοτήτων (με διακριτό Κ.Α.Δ.), όπως αυτές των αθλημάτων αναψυχής και των δραστηριοτήτων υπαίθρου και τη διεύρυνση του αντικειμένου των υπαρχόντων.

• την προσέλκυση νέων επενδύσεων και την επίτευξη χρηματοδοτήσεων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κα), κωδικοποιώντας και απλουστεύοντας δυσλειτουργικές και γραφειοκρατικές αδειοδοτικές διαδικασίες για την έγκαιρη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων σε Υπηρεσίες Μιας Στάσης (One Stop Shop).

• την ακόμη πιο δυναμική προώθηση νέων ελληνικών προορισμών για την επίτευξη μιας περισσότερο ισόρροπης κατανομής των τουριστών ανά την χώρα και καθ΄ολη τη διάρκεια του έτους.

Συγκεκριμένα:

• ορίζονται οι έννοιες – και όλες οι ειδικές μορφές τουρισμού που περιλαμβάνουν κατά περίπτωση – του τουρισμού υπαίθρου, του αθλητικού και του τουρισμού αθλητικής αναψυχής υπαίθριων δραστηριοτήτων-περιπέτειας, του αεροπορικού τουρισμού, του θαλάσσιου τουρισμού, του πολιτιστικού τουρισμού, του τουρισμού γαστρονομίας, του θρησκευτικού – προσκυνηματικού τουρισμού, του συνεδριακού τουρισμού, του εκπαιδευτικού τουρισμού και του τουρισμού υγείας.

• ανοίγονται νέα πεδία για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας επιχειρήσεων που παρέχουν δραστηριότητες τουρισμού υπαίθρου και προωθούν την επαφή των επισκεπτών-τουριστών με την ύπαιθρο.

• θεσπίζονται προδιαγραφές πιστοποίησης και κανόνες ασφαλείας για τις επιχειρήσεις αθλητικού τουρισμού, καθώς και Ειδικά Σήματα λειτουργίας. Οι επιχειρήσεις στις οποίες χορηγείται Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας θα καταγράφονται από το ΜΗΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού. Ενώ, προβλέπεται η τήρηση και Γενικού Μητρώου Σημάτων Αθλητικού Τουρισμού.

• εισάγονται σημαντικές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού και την διεύρυνση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η διοργάνωση συνεδρίων, εκτός από τα τουριστικά γραφεία, θα μπορεί να πραγματοποιείται και από φυσικά, νομικά πρόσωπα, σωματεία και ενώσεις προσώπων υπό προϋποθέσεις. Δημιουργείτε Μητρώο Συνεδρίων και Διοργανωτών Συνεδρίων, του Υπουργείου Τουρισμού, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει συνολική και σαφής εικόνα του αριθμού των διοργανώσεων, αλλά και των διοργανωτών.

• εισάγονται νέες αναγκαίες ρυθμίσεις για το πλαίσιο ανάπτυξης του τουρισμού υγείας. Συστήνεται μητρώο παρόχων υπηρεσιών τουρισμού υγείας, για την αξιόπιστη και ασφαλή πληροφόρηση σε σχέση με τις νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις, όπου παρέχεται πρωτοβάθμια ή και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Προβλέπεται ως υποχρεωτική η σύσταση είτε ιατρείου για παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα και πρώτων βοηθειών ή «ιατρείων ιαματικού τουρισμού» ως διακριτή δομή, εντός των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας που θα αδειοδοτούνται από τους κατά τόπους αρμόδιους Ιατρικούς Συλλόγους.

Παράλληλα, προωθήθηκαν αναγκαίες παρεμβάσεις για τη βέλτιστη δυνατή λειτουργία της εγχώριας τουριστικής αγοράς που περιλαμβάνουν:

• Απλοποίηση των διαδικασιών με τις οποίες ο κλάδος λειτουργεί και αναπτύσσεται στο εγχώριο επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον.

• Εξάλειψη παρωχημένων ρυθμίσεων στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις αδειοδότησης των ξενοδοχείων, των τουριστικών επιχειρήσεων και ευρύτερα των δραστηριοτήτων που διέπονται από την τουριστική νομοθεσία.

• Εισαγωγή της έννοιας του ολοκληρωμένου τουριστικού πακέτου, και η επέκταση του έργου των τουριστικών γραφείων με υπηρεσίες και δραστηριότητες θεματικού τουρισμού.

• Θέσπιση του επαγγέλματος του τουριστικού συνοδού.

• Διασφάλιση των δικαιωμάτων του τουρίστα στο πλαίσιο άσκησης της τουριστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

• Αντιμετώπιση νομοθετικών και διοικητικών κενών, καθώς και λειτουργικών προβλημάτων σε ειδικές τουριστικές υποδομές (πχ τουριστικοί λιμένες)

• Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διοικητικών υπηρεσιών τουρισμού, που είναι αρμόδιες για την αδειοδότηση, την εποπτεία και τον έλεγχο των τουριστικών επιχειρήσεων.
Πηγή : kavosnews.gr

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΕΛΛΑΔΑ