Επιμελητήριο Κορινθίας, κ. Π. Πιτσάκη, σχετικά με την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την πλήρη άρση των capital controls.  

Share:

 

 

Δελτίο Τύπου

                                                             Κόρινθος,  28 Αυγούστου 2019

Η επιχειρηματικότητα επιστρέφει στους πραγματικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η 1η Σεπτεμβρίου 2019, η ημέρα εφαρμογής της πλήρους άρσης των capital controls βάζει έναν πολύ σημαντικό λίθο προς αυτήν την κατεύθυνση.

Τα συνολικά και επιχειρηματικά οφέλη είναι πολλαπλά. Θα δημιουργηθεί ξανά κλίμα εμπιστοσύνης στις διεθνής αγορές, ενθαρρύνοντας υποψήφιους επενδυτές και ευνοώντας τις εμπορικές συναλλαγές των Ελλήνων επιχειρηματιών από και προς το εξωτερικό. Θα συμβάλλει στην εισροή ξένων κεφαλαίων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, ενδυναμώνοντας την Ελληνική οικονομία. Η κίνηση των κεφαλαίων θα επαναφέρει την ομαλότητα στην αγορά.

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για αυτή τη θετική εξέλιξη και αναμένουμε τα επόμενα μέτρα και μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν το αίσθημα ασφαλείας στον επιχειρηματικό κόσμο. Μεταρρυθμίσεις όπως, την κατακόρυφη μείωση σε όλα τα τέλη, τους τόκους και τις προμήθειες που επιβάλουν οι τράπεζες καθώς και την εξάλειψη της γραφειοκρατίας, ώστε να δημιουργηθούν όλες οι προϋποθέσεις για ουσιαστική οικονομική ανάπτυξη.

 

 

 

 

Share:

Leave a reply