Στήριξη των παραγωγών µε συνδυαστικές και ψηφιακές λύσεις µε τη σφραγίδα BASF. Το μέλλον της γεωργίας ξεκινάει εδώ!

Share:

Στήριξη των παραγωγών µε συνδυαστικές και ψηφιακές λύσεις µε τη σφραγίδα BASF.

Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις και δεσµεύσεις της BASF για τη φυτοπροστασία;

Ο σύγχρονος παραγωγός χρειάζεται πρακτικές, καινοτόμες και συνδυαστικές λύσεις από το σπόρο έως τη συγκομιδή, για να επιτύχει υψηλότερη ποιότητα και ποσότητα στη σοδειά του. Παράλληλα, οι νέες τεχνολογίες και οι ψηφιακές υπηρεσίες αποτελούν πλέον μονόδρομο και ένα ακόμη νέο εργαλείο στο απαιτητικό τους έργο.

Στη BASF βασικός µας στόχος ήταν και παραμένει, η στήριξη των παραγωγών µε συνδυαστικές και ψηφιακές λύσεις που βοηθούν στην αύξηση της παραγωγής, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των καλλιεργειών σε ακραίες συνθήκες και στη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των γεωργικών δραστηριοτήτων.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε για την επίτευξη αυτού του στόχου ποικίλουν, ενώ τη φετινή χρονιά συνδυάζονται και µε τα νέα δεδομένα που έφερε η παγκόσμια πανδημική κρίση. Παρόλες τις δυσκολίες, όμως, η προηγούμενη χρονιά αποτέλεσε ορόσημο για το κλάδο µας, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως για την πορεία της ΕΕ προς ένα πιο βιώσιμο, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα, μέλλον.Και εμείς ως µέλη του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ECPA), στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής συμφωνίας – EU Green Deal, δεσμευτήκαμε να ευθυγραµµίσουµε τις πρωτοβουλίες µας µε αυτή τη φιλόδοξη στρατηγική και να συνεισφέρουμε στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ψηφιακή και αειφόρο ανάπτυξη. Παράλληλα, προσαρμοστήκαμε στα νέα δεδομένα που έθεσε στις επιχειρήσεις εισροών η στρατηγική «Farm to Fork» της Κομισιόν.

Συμμετείχαμε σε όλα τα παραπάνω µε βασικό µας στόχο να συνεχίσουμε να προσφέρουμε και να δημιουργούμε πολύτιμα εργαλεία φυτοπροστασίας για τους παραγωγούς. Επενδύσαμε στην ανάπτυξη βιολογικών λύσεων φυτοπροστασίας και καινοτόμων συνδυαστικών προτάσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης.

∆εσµευτήκαµε, μέσα στην επόμενη δεκαετία, να προσθέσουμε περισσότερες από 30 λύσεις στη «φαρέτρα» των παραγωγών ώστε να μπορούν να διασφαλίσουν µια συνεχή και ασφαλή παραγωγή ποιοτικών τροφίμων. Ανάγκη που εκτιμάμε ότι θα αυξηθεί σημαντικά καθώς, στο µέλλον, θα υπάρξει µμεγάλη ζήτηση σε τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας, αλλά και μεγάλη ανάγκη για διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας.

Τι φέρνει η BASF στην ελληνική αγορά το 2021;

∆ιατηρώντας µμακρά παράδοση στην αγορά των µμυκητοκτόνων, τη φετινή χρονιά παρουσιάζουμε το Revysol® (mefentrifluconazole) µία τριαζόλη νέας γενιάς, που έρχεται για να φέρει επανάσταση! Η ξεχωριστή δομή του κάνει τη διαφορά σε σχέση µε τις υπόλοιπες κλασσικές τριαζόλες. Στην Ευρώπη, υπάρχουν ήδη εγκεκριμένα προϊόντα µε βάση το Revysol® και στην χώρα µας αναμένεται έγκριση για καλλιέργειες όπως µηλοειδή, πυρηνόκαρπα και αμπέλι. Στο φάσμα δράσης θα συμπεριληφθούν σημαντικές ασθένειες όπως φουζικλάδιο, ωίδιο, µονίλια, στεµφύλιο και αλτερνάρια. Επιπλέον, για την καλλιέργεια των πυρηνοκάρπων εισάγουμε στην αγορά το µμυκητοκτόνο Delan® Gold και προσθέτουμε την καταξιωμένη δραστική dithianon στα εργαλεία του παραγωγού για την καταπολέμηση του κλαδοσπόριου.

Επίσης, το 2021 συστήνουμε στους Έλληνες παραγωγούς το Priaxor®, το νέο µμυκητοκτόνο σιτηρών µε ευρύ φάσμα δράσης και έγκριση σε σημαντικές ασθένειες όπως σκωρίαση, σεπτόρια, ρυγχοσπόριο. Η καταξιωμένη δραστική Xemium® (fluxapyroxad), τελευταίας γενιάς καρβοξαµίδιο, αποτελεί µια νέα λύση στη φυτοπροστασία των σιτηρών για την αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών.

Στη BASF πιστεύουμε ότι τα επόμενα βήματα ανάπτυξης θα πρέπει να περιλαμβάνουν διαφορετικές και συνδυαστικές λύσεις για όλους τους τύπους συστημάτων παραγωγής. Η γεωργία αλλάζει και είναι στο χέρι µας να ακολουθήσουμε την αλλαγή και να την αξιοποιήσουμε. Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάσαμε και παρουσιάζουμε δυο νέα βιολογικά προϊόντα, το Serifel®, βιολογικό µμυκητοκτόνο για µμεγάλη γκάμα καλλιεργειών και το υπό έγκριση βιολογικό εντομοκτόνο Velifer®.

Αντίστοιχα, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε το Κelpak που είναι ένας φυσικός βιοδιεγέρτης που παράγεται από την εκχύλιση φυκιών του είδους Ecklonia maxima και αυξάνει την απόδοση των καλλιεργειών της ελιάς και του αμπελιού. Καθώς και το ΤriaAlfa που είναι υγρό λίπασμα και χάρη στη θετική του επίδραση φέρνει τα φυτά πιο κοντά στο γενετικό δυναμικό τους.

Πώς βλέπετε το μέλλον της ελληνικής γεωργίας;

Το μέλλον της γεωργίας ξεκινάει εδώ και είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωσή του. Υπάρχει ανάγκη για καινοτόμες, συνδυαστικές λύσεις για όλα τα συστήματα παραγωγής αλλά και για προϊόντα φυσικής προέλευσης, όπως µμικροβιακά, φυσικές ουσίες ή φεροµόνες για τον επαρκή έλεγχο εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων. Υπάρχει, επίσης, ανάγκη για δημιουργία σπόρων και γενετικών χαρακτηριστικών που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Έλληνα παραγωγού και της βιομηχανίας για υψηλές αποδόσεις, σταθερότητα και αντοχή σε ασθένειες και συνθήκες καταπόνησης. Τέλος, στο μέλλον είναι σημαντικό να σταθούμε δίπλα στους παραγωγούς και να τους ενισχύσουμε µε στόχο την εξοικείωση τους µε τις νέες καλλιεργητικές πρακτικές και τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

Η γεωργία αλλάζει και αποτελεί δική µας ευθύνη να διευκολύνουμε αυτήν την αλλαγή µε σεβασμό στο περιβάλλον και τις αειφόρες πρακτικές.

πηγή: agronews

Share:

Leave a reply