Πώς ευνοήθηκαν οι ελληνικές τράπεζες από τη μειωμένη στάθμιση της Κίνας

Share:

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά δεν ξεκίνησε τη χρονιά με το δεξί, καθώς ο Ιανουάριος έκλεισε με απώλειες 7,36%, παρά το εντυπωσιακό τελευταίο δίμηνο του 2020, όπου ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χ.Α. κατέγραψε κέρδη 42,1%. Η ανοδική κίνηση των τελευταίων δύο μηνών του 2020, σε συνδυασμό με τη διαγραφή 21 κινεζικών μετοχών από τον δείκτη FTSE Russell Emerging, ενίσχυσε τη συμμετοχή της Ελλάδος στο 0,21% από 0,17%. Μπορεί η διαφορά να φαίνεται μικρή, ωστόσο το 0,04% στο σύνολο των αναδυόμενων αγορών (5,8 τρις. ευρώ) ανέρχεται σε 2,3 δισ. ευρώ, ένα διόλου ευκαταφρόνητο νούμερο. Οι δείκτες του οίκου FTSE έχουν τις μεγαλύτερες εισροές/εκροές κεφαλαίων προς/από το Χ.Α. μετά τον MSCI.

Σύνθεση του FTSE Russell Greece: Οι ελληνικές εταιρείες καθώς και οι σταθμίσεις οι οποίες διαμορφώνουν τον ελληνικό δείκτη (στοιχεία Ιανουαρίου 2021) που συμμετέχει στο FTSE Emerging διαμορφώνονται ως εξής: ΟΤΕ (23,4%), ΟΠΑΠ (17,2%), Jumbo (11,33%), Μυτιληναίος (10,67%), Eurobank (11,7%), Alpha Bank (8,68%), Εθνική Τράπεζα (8,9%), Motor Oil (5,43%) και Ελληνικά Πετρέλαια (2,68%).

Κερδισμένοι / χαμένοι: Οι τραπεζικές μετοχές είναι οι μεγάλοι ωφελημένοι της αύξησης της στάθμισης, καθώς ενίσχυσαν τη θέση τους στον δείκτη από 20,52% σε 29,58%, με την Εθνική Τράπεζα να βελτιώνει τη θέση της στον δείκτη κατά 60,4% (μεγαλύτερη αύξηση στον δείκτη ανάμεσα στις τραπεζικές μετοχές). Αντίθετα, ο μεγαλύτερος χαμένος ήταν ο κλάδος τηλεπικοινωνιών, με μοναδικό εκπρόσωπο τον ΟΤΕ, που απώλεσε 22,5% της στάθμισής του από τον δείκτη, δικαιολογώντας και την υποχώρηση της τιμής από 14,6 ευρώ στις αρχές Δεκεμβρίου σε τιμές οριακά χαμηλότερες των 12 ευρώ στις αρχές Φεβρουαρίου.

Αναθεώρηση Μαρτίου: Η ημερομηνία ανακοίνωσης της εξαμηνιαίας αναθεώρησης είναι η 19η Φεβρουαρίου 2021, με την εφαρμογή των αλλαγών να ορίζεται για την 22α Μαρτίου 2021. Αξίζει να σημειωθεί ότι μία ημέρα πριν από την ημέρα εφαρμογής πραγματοποιούνται οι συναλλαγές από τους επενδυτές ώστε να έχουν τις απαραίτητες μετοχές και σταθμίσεις κατά την ημέρα εφαρμογής, αφού η πλειονότητα των εν λόγω επενδυτών είναι χαρτοφυλάκια που ακολουθούν-αντιγράφουν τους δείκτες. Η τρέχουσα αναθεώρηση αποτελεί την εξαμηνιαία για τον εν λόγω οίκο, εν αντιθέσει με τον MSCI, όπου είναι η τριμηνιαία χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές. Η ημερομηνία κατά την οποία θα ληφθούν υπ’ όψει οι κεφαλαιοποιήσεις των εταιρειών για την τρέχουσα αναθεώρηση είναι η τελευταία εργάσιμη του 2020, δηλαδή η 31η/12/2020.

Αποτίμηση Ελλάδος & υπολοίπων αναδυομένων αγορών: Σε ό,τι αφορά την αποτίμηση της χώρας, διαφαίνεται να βρίσκεται σε σημαντικό discount τόσο σε σχέση με τις αναδυόμενες αγορές (emerging) όσο και τις advanced emerging, όπου μας έχει κατατάξει ο οίκος FTSE Russell. Να σημειώσουμε ότι οι χώρες που χαρακτηρίζονται advanced emerging είναι οι Βραζιλία, Τσεχία, Ουγγαρία, Μαλαισία, Μεξικό, Ν. Αφρική, Ταιβάν, Τουρκία και Ελλάδα. Σύμφωνα με τον οίκο, η εν λόγω κατηγορία δημιουργήθηκε καθώς οι εν λόγω χώρες βρίσκονται ανάμεσα στις αναδυόμενες και τις ανεπτυγμένες. Μάλιστα, η έκπτωση όπου διαπραγματεύεται ο FTSE Russell Greece προσεγγίζει το 40% συγκρινόμενη με τις advanced emerging, ενώ έναντι του FTSE All World αγγίζει το 45%!

Αποδόσεις: Η Ελλάδα τους τελευταίους δώδεκα μήνες έχει τη δεύτερη χειρότερη απόδοση ανάμεσα στις αναδυόμενες αγορές, με -25,17%, μετά τη Βραζιλία, ενώ τον Ιανουάριο ο FTSE Russell Greece Index, με -8,3%, βρέθηκε να είναι ο πρωταθλητής των αρνητικών αποδόσεων.

Εκτίμηση για την τρέχουσα αναθεώρηση: Δεν χωράει αμφιβολία ότι η ένταξη μιας μετοχής στον δείκτη FTSE Emerging θα φέρει σημαντικές ροές κεφαλαίων προ την εκάστοτε μετοχή. Ωστόσο, το όριο της συνολικής κεφαλαιοποίησης που λαμβάνεται υπ’ όψιν δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί. Με γνώμονα το παρελθόν, και συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα όρια της προηγούμενης τριμηνιαίας αναθεώρησης, δεν διαφαίνεται η εισαγωγή/διαγραφή οποιασδήποτε μετοχής. Παρ’ όλα αυτά, η αύξηση της στάθμισης η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την τελευταία αναθεώρηση ενδέχεται να επιφέρει περιορισμένες εκροές την τελευταία ημέρα (19 Μαρτίου) πριν από την εφαρμογή των ενδεχόμενων αλλαγών, καθώς η χώρα μας είχε ποσοστιαία μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις ανάμεσα στις αναδυόμενες αγορές.

Μυτιληναίος: Η βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου ανέδειξε τη δυναμική του

Η βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου (περιθώριο EBITDA) του ομίλου κατά 272 μονάδες βάσης για το 2020, καθώς και 524 μονάδες βάσης για το δ’ τρίμηνο του 2020, σε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από την πανδημία, κάθε άλλο παρά κακό μπορεί να χαρακτηριστεί. Επιπλέον, στα θετικά πρέπει να προσμετρηθεί το γεγονός ότι ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου συνεισέφερε το 50% των συνολικών λειτουργικών κερδών (EBITDA) το 2020, έναντι 32,2% το 2019. Ταυτόχρονα, το λειτουργικό περιθώριο του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου βελτιώθηκε 678 μονάδες βάσης, στο 16,9%, έναντι 10,1% το 2019! Αυτό που έχει αλλάξει στον όμιλο τα τελευταία χρόνια, και την περυσινή χρονιά φάνηκε ξεκάθαρα, είναι το μείγμα εσόδων και κερδοφορίας, περιορίζοντας, έτσι, τις έντονες διακυμάνσεις από τον κλάδο της μεταλλουργίας, προσδίδοντας μια πιο σταθερή βάση, η οποία αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω. Δηλαδή η εταιρεία θα επηρεάζεται σε μικρότερο βαθμό από τις διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου, προσδίδοντας περισσότερη σταθερότητα στα μεγέθη του.

Για το 2021 η δυνητική ενίσχυση των τιμών του αλουμινίου σε επίπεδα προ πανδημίας, η βελτίωση της εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και η ωρίμαση των νέων έργων ΑΠΕ αποτελούν τους βασικούς πυλώνες βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών του ομίλου. Τέλος, το προτεινόμενο μέρισμα για τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 31/12/2020 ανέρχεται σε 0,36 ευρώ/μετοχή (συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών), διαμορφώνοντας, έτσι, μερισματική απόδοση περί το 3%. Η μετοχή διαπραγματεύεται 13 φορές τα κέρδη του 2020, ενώ ο δείκτης EV/EBITDA ανέρχεται στις 7,2 φορές τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του 2020.

Με φειδώ οι ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων δ’ τριμήνου 2020

Αυλαία για την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων 12μήνου / δ’ τριμήνου 2020 των μετοχών που απαρτίζουν τον FTSE Large Cap με τη Μυτιληναίος στις 4 Φεβρουαρίου, ενώ συνεχίστηκαν με την Coca-Cola HBC στις 11 Φεβρουαρίου.

Έπειτα από δύο εβδομάδες, και συγκεκριμένα την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου, είναι η σειρά των Ελληνικών Πετρελαίων να ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα για το 12μηνο του 2020, ενώ την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η τηλεδιάσκεψη για τους αναλυτές. Μία ημέρα μετά (26 Φεβρουαρίου) και πριν από το άνοιγμα της αγοράς έρχεται ο ΟΤΕ (την ίδια ημέρα ανακοινώνει η Deutsche Telekom τα αποτελέσματα για το 2020) να προβεί στις αντίστοιχες ανακοινώσεις, ενώ στις 17.00 αναμένεται να ξεκινήσει η τηλεδιάσκεψη για τους αναλυτές. Στις 3 Μαρτίου η Autohellas (κατέχει το 11% της Aegean Airlines) αναμένεται να ανακοινώσει οικονομικά στοιχεία για το 2020, με την Aegean Airlines να ακολουθεί έπειτα από μερικές ημέρες (με βάση τις περασμένες ανακοινώσεις).

Στη συνέχεια, και ύστερα από περίπου έναν μήνα (23 Μαρτίου 2021), είναι η σειρά της Τιτάν να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2020, ενώ έπειτα από 6 ημέρες (29 Μαρτίου) ακολουθούν τα Ελληνικά Χρηματιστήρια. Προχωρώντας προς τον Απρίλιο, η ΕΥΔΑΠ αναμένεται να προβεί στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων 12μήνου στις 8 Απριλίου 2021. Ο τραπεζικός κλάδος εκτιμάται ότι θα ανακοινώσει τα αποτελέσματά του μέσα στον Μάρτιο, χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί οι ημερομηνίες. Πέρυσι την αυλαία στις τράπεζες είχε ανοίξει η Eurobank στις 12 Μαρτίου, ακολούθησε η Alpha Bank στις 27/3 και στη συνέχεια Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα στις 30 και 31 Μαρτίου αντίστοιχα. Ολοκληρώνοντας, να σημειώσουμε ότι τα οικονομικά αποτελέσματα 12μήνου είναι ελεγμένα από ορκωτό, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Χωρίς αλλαγές για την Ελλάδα οι δείκτες MSCI

Χωρίς προσθήκες/διαγραφές οι δείκτες του οίκου MSCI για την Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε αλλαγές, η 26η Φεβρουαρίου αναμένεται να έχει αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, καθώς συνηθίζεται να υπάρχουν μεταβολές στις σταθμίσεις των χωρών. Η επόμενη ανακοίνωση για την εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών MSCI έχει προγραμματιστεί για τις 11 Μαΐου 2020, ενώ η αντίστοιχη εφαρμογή τους για τις 28 Μαΐου.

Ατζέντα (16/2 – 21/2)

Σήμερα Τρίτη έχει συγκαλέσει έκτακτη γ.σ. η Ευρωπαϊκή Πίστη, με κύριο θέμα την ακύρωση των 863.394 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η εταιρεία στο πλαίσιο επαναγοράς ιδίων μετοχών. Την Τετάρτη έχει συγκαλέσει έκτακτη γ.σ. η Ιντερτέκ με κύριο θέμα την τροποποίηση του καταστατικού για τη διεύρυνση του σκοπού της καθώς και την αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Την ίδια ημέρα η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει την εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας λόγω της πανδημίας για τον Δεκέμβριο και το δ’ τρίμηνο του 2020. Την Πέμπτη η Μυτιληναίος αναμένεται να προβεί στην παρουσίαση βασικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών αρχών, καθώς και διακυβέρνησης (ESG). Την Παρασκευή η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τον δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία για τον μήνα Δεκέμβριο, ενώ ο οίκος FTSE Russell ανακοινώνει την εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του.

Στο εξωτερικό σήμερα Τρίτη ανακοινώνεται από το ινστιτούτο ZEW ο δείκτης για τις οικονομικές συνθήκες στη Γερμανία για τον Φεβρουάριο, ενώ το μεσημέρι η Ευρωζώνη ανακοινώνει τη μεταβολή του ΑΕΠ. Την Τετάρτη ανακοινώνεται ο δείκτης τιμών παραγωγού, οι λιανικές πωλήσεις, καθώς και η βιομηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ για τον μήνα Ιανουάριο. Την ίδια ημέρα αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον τα στοιχεία (minutes) από τη συνεδρίαση της Fed στα τέλη Ιανουαρίου για την αμερικανική οικονομία. Την Πέμπτη ανακοινώνεται ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ευρωζώνη για τον μήνα Ιανουάριο, ενώ το απόγευμα στις ΗΠΑ θα δουν το φως της δημοσιότητα οι οικοδομικές άδειες για τον Ιανουάριο, καθώς και ο βιομηχανικός δείκτης Philadelphia Fed για τον Φεβρουάριο. Την ίδια ημέρα οι Walmart (συμμετέχει στον Dow Jones), Airbus, Nestle, Credit Suisse, Barclays, NN Group, AirFance-KLM αναμένεται να ανακοινώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα δ’ τριμήνου 2020. Την Παρασκευή ανακοινώνεται ο βιομηχανικός δείκτης PMI στη Γερμανία για τον μήνα Φεβρουάριο, καθώς και οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών στις ΗΠΑ για τον μήνα Ιανουάριο. Η εβδομάδα ολοκληρώνεται με τις ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων των Allianz, Danone, Swiss Re και Renault.

πηγή: capital

Share:

Leave a reply