Ο Γ.Γ. του δ. Κορινθίων Ν. Σπηλιόπουλος, ομιλητής σε σημαντική επιστημονική εσπερίδα, «Από την Οργάνωση της Διοίκησης στην Διοικητική Αποτελεσματικότητα»

Share:

Την Πέμπτη 30/7/2020, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κορινθίων, κ. Νεκτάριος Σπηλιόπουλος, εκπροσώπησε τον Δήμο στην Επιστημονική Εσπερίδα που συνδιοργάνωσε ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού και η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», για Αιρετούς, Τεχνοκράτες & Στελέχη Διοίκησης Δήμων & Φορέων ΟΤΑ, με τίτλο:

“Από την Οργάνωση της Διοίκησης στην Διοικητική Αποτελεσματικότητα”

 

Ο ΓΓ του Δήμου Κορινθίων στην ομιλία του ανέδειξε την σημασία της καθημερινής διοίκησης στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού η οποία θα πρέπει να είναι σύγχρονη & αποτελεσματική, επενδύοντας:

  • Στις υποδομές
  • Στο ανθρώπινο κεφάλαιο με επαρκώς καταρτισμένα στελέχη
  • Σε πιο αποτελεσματικές οργανωτικές & διοικητικές διαδικασίες

με σκοπό την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους Δημότες που είναι και το τελικό ζητούμενο.

-Επίσης μίλησε για μία σειρά από κρίσιμα ζητήματα όπως είναι:

  • Η περαιτέρω καταπολέμησης της γραφειοκρατίας
  • Η ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης
  • Η επιτάχυνση της παραγωγής έργων μέσω ενός πιο σύγχρονου και ρεαλιστικού μοντέλου διαγωνιστικών διαδικασιών
  • Η αύξηση των κονδυλίων και των διαθέσιμων πόρων για τους ΟΤΑ
  • Η στελέχωση με επιστημονικό δυναμικό, κυρίως σε κρίσιμους τομείς όπως είναι οι Δ/νσεις Τεχνικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τέλος αναφέρθηκε στην συνεργασία των Δήμων μέσω των Δικτύων Πόλεων και των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να  υλοποιηθούν μία σειρά από δράσεις, όπως ενδεικτικά είναι:

– Η υποβολή και υλοποίηση προτάσεων σε Εθνικά & Ευρωπαϊκά   χρηματοδοτικά Προγράμματα

– Η γενικότερη υποστήριξη στην αναπτυξιακή πολιτική των Δήμων

– Η ταχύτερη ωρίμανση μελετών και έργων

– Η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης

 

Share:

Leave a reply