Μεγάλη χρηματοδότηση για έργα ύδρευσης στο Δήμο Βέλου – Βόχας.

Share:

Χρηματοδότηση για έργα ύδρευσης στο Δήμο Βέλου – Βόχας

  • Ενοποίηση – βελτίωση δικτύων ύδρευσης Βραχατίου – Ζευγολατιού
  • Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Κοκκωνίου
  • Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Βοχαϊκού
  • Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος αξιόπιστη διαχείρισης παροχών δικτύου ύδρευσης του Δήμου Βέλου – Βόχας.
Share:

Leave a reply