Κόρινθος: Μεταξάς Παναγιώτης «Αντιμετωπίζοντας δυσκολίες και προβλήματα πράξαμε έργο και παραδίδουμε μακρύ κατάλογο έργων»

Share:

Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων. Μακράν ο πιο πετυχημένος Οργανισμός του Δήμου Κορινθίων, το ΚΕ.Π.Α.Π και οι άλλοι “φορείς”, του η Πινακοθήκη, η Βιβλιοθήκη η Φιλαρμονική κ.λπ. Επιτυχία που πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό στους εργαζόμενους, τους συνεργάτες αλλά και σε αρκετούς θεσμικούς που άφησαν ελεύθερο πεδίο δράσης σε αυτούς που ξέρουν από Πολιτισμό.

Με την τυπική λήξη της θητείας μου αισθάνομαι την αδήριτη ανάγκη να ευχαριστήσω από βάθους καρδιάς όλους τους συνεργάτες μου.
Δεν θα ήθελα να απευθύνω δημόσια ονομαστικές ευχαριστίες. Οι απολογισμοί του έργου που συντελέστηκε έχουν δοθεί κατά καιρούς στη δημοσιότητα, καθώς πάντα πίστευα και πιστεύω ότι οι ενέργειες μιας Διοίκησης πρέπει να γίνονται υπό πλήρη διαφάνεια και συνεχή ενημέρωση του φορολογούμενου πολίτη

Ο δρόμος δεν ήταν εύκολος και δεν είναι εύκολος. Υπήρχαν σημαντικές δυσκολίες, και υπάρχουν πολλά που ακόμα επιβάλλεται να γίνουν και δυστυχώς υπάρχουν νοοτροπίες ανθρώπων που δύσκολα αλλάζουν. Αντιμετωπίζοντας δυσκολίες και προβλήματα πράξαμε έργο και παραδίδουμε μακρύ κατάλογο έργων, μελετών και χρηματοδοτήσεων στον Πρόεδρο κ Κουτσογκίλα και στον Αντιπρόεδρο υπεύθυνο Αθλητισμού, και φίλο Καραχρήστο Θανάση.

Καλή και δημιουργική συνέχεια!
Με εκτίμηση προς όλους,
Μεταξάς Παναγιώτης

Share:

Leave a reply