Κόρινθος: «Βοήθεια στο σπίτι» και οδηγίες προφύλαξης.

Share:

Οφείλουμε και πρέπει να σεβαστούμε και να ακολουθήσουμε αυστηρά τις οδηγίες των ειδικών. Παρακαλούνται οι πολίτες να κατανοήσουν την σημαντικότητα της προφύλαξης και να εφαρμόσουν πιστά τις οδηγίες και τα μέτρα που προβλέπονται.

Ο Δήμος Κορινθίων ενισχύει το «Βοήθεια στο Σπίτι» και τις δημοτικές δομές κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, τηλέφωνα επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του δήμου:  27413 62112 έως 27413 62117, 27410 25717

Η υπευθυνότητα και η αυστηρή συμμόρφωση προς τους κανόνες, σ’ αυτή την περίπτωση, ισοδυναμεί με ύψιστη πράξη ανθρωπισμού και με έμπρακτη εκδήλωση αλληλεγγύης


Share:

Leave a reply