Καταργείται η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας στον e-ΕΦΚΑ

Share:

Φυσικά και νομικά πρόσωπα σταματούν να προσκομίζουν φορολογική ενημερότητα για να πληρωθούν,καθώς η διαδικασία γίνεται αυτόματα.

Τέλος στην προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας στον e-ΕΦΚΑ και σε άλλους φορείς του Δημοσίου βάζει η εξέλιξη της τεχνολογίας,απαλλάσσοντας πολίτες και Δημόσιο από ένα σημαντικό γραφειοκρατικό βάρος.Ήδη,ο e-ΕΦΚΑ ξεκινά να αξιοποιεί την διαλειτουργικότητα για την αυτόματη λήψη φορολογικής ενημερότητας για την εξόφληση πολιτών και επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα σε αυτόν.Έτσι, φυσικά και νομικά πρόσωπα,σταματούν να προσκομίζουν φορολογική ενημερότητα για να πληρωθούν,καθώς η διαδικασία γίνεται αυτόματα.

Ο e-ΕΦΚΑ,ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός της χώρας,αποκτά πρόσβαση στην διασύνδεση των δημοσίων φορέων μέσα από τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.Μόνο σε ό,τι αφορά τον συγκεκριμένο φορέα,κατά το τελευταίο έτος πάνω από 10.000 φορολογικές ενημερότητες εκδόθηκαν και προσκομίστηκαν από υπόχρεους,είτε με φυσικό είτε με ηλεκτρονικό τρόπο.

Η διασύνδεση υλοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.Ταυτόχρονα, ξεκινά η αξιοποίηση της συγκεκριμένης διαλειτουργικότητας από την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης και το Δήμο Βόλου.Η Βουλή των Ελλήνων ήταν ο πρώτος δημόσιος φορέας που αξιοποίησε την εν λόγω υπηρεσία μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.Ακολούθησε η ΚΕΔΕ,έτσι ώστε να μη χρειάζεται η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας προς τους Δήμους της χώρας.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί αιτήματα ένταξης από περισσότερους από 110 δημοσίους φορείς.Αυτήν τη στιγμή,η συγκεκριμένη διαλειτουργικότητα βρίσκεται σε πιλοτική ή παραγωγική λειτουργία σε περισσότερο από το 50% των φορέων.H Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης καλεί όλους τους φορείς του Δημοσίου να αξιοποιήσουν την υπηρεσία διαλειτουργικότητας για τη φορολογική ενημερότητα,προκειμένου να ωφεληθούν χιλιάδες φυσικά και νομικά πρόσωπα,αλλά και οι ίδιοι οι φορείς.

πηγή: tanea

Share:

Leave a reply