Η Ελλάδα αλλάζει εποχή “Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού”

Share:

Πλήθος έργων και πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει η «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού» που παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο από τον υπουργό Επικρατείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Γρηγόρη Ζαρειφόπουλο και πρόκειται να τεθεί σύντομα σε διαβούλευση.

Σε ένα κείμενο 345 σελίδων περιγράφονται οι βασικές κατευθυντήριες αρχές,οι προτεραιότητες και οι άξονες του ψηφιακού μετασχηματισμού,αλλά και το σύνολο της ψηφιακής εθνικής στρατηγικής της χώρας για τα επόμενα χρόνια,η οποία ακουμπά και γενικούς στόχους σχεδιασμού συστημάτων και εξειδικευμένες ενέργειες για πρώτη φορά,προκειμένου η Ελλάδα να κάνει άλμα στη νέα ψηφιακή εποχή και έτσι να επιτευχθεί ο στόχος που έχει θέσει εξαρχής ο Κυριάκος Πιερρακάκης.Η χώρα να πάψει να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις κάθε δείκτη που μετρά την ψηφιακή ωρίμανση κρατών,επιχειρήσεων και κοινωνιών στην Ευρώπη και να συγκλίνει με το μέσο όρο της ΕΕ στις ψηφιακές υπηρεσίες,μέσα στην τρέχουσα τετραετία.

Oι επτά στόχοι

Η νέα εθνική στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας συνοψίζεται σε επτά στόχους:

Στην ασφαλή,γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους,σε ένα ψηφιακό κράτος,που προσφέρει καλύτερες, ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες,σε όλα τα γεγονότα της ζωής τους,στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των πολιτών,στη διευκόλυνση μετατροπής κάθε ελληνικής επιχείρησης σε ψηφιακή επιχείρηση,στη στήριξη και ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας, στη παραγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων του Δημοσίου και στην ένταξη των σύγχρονων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

400 ψηφιακά έργα

Η «Βίβλος» είναι ένα δυναμικό κείμενο που περιγράφει περίπου 400 συγκεκριμένα ψηφιακά έργα,ταξινομημένα σε βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα,σε οριζόντια και σε τομεακά,τα οποία υλοποιούν τη στρατηγική για την ψηφιακή Ελλάδα,καθώς και μια αλλαγή στην κουλτούρα και τη φιλοσοφία με την οποία το Δημόσιο οφείλει να προσεγγίζει τις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης οποιασδήποτε διαδικασίας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από τα βασικά οριζόντια έργα που περιγράφονται στη ΒΨΜ, καθώς δίνουν μια καλή εικόνα για το μέγεθος και για το βάθος της παρέμβασης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μεταξύ των μεγάλων δράσεων και πρωτοβουλιών,που επεκτείνονται σε όλους σχεδόν τους βασικούς τομείς κυβερνητικής πολιτικής,περιλαμβάνονται έργα ψηφιακής υποδομής,όπως το κυβερνητικό ψηφιακό νέφος (το νέο G-Cloud) νέας γενιάς,ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης που θα προσφέρει δημόσια και δωρεάν αδιαβάθμητα γεωχωρικά δεδομένα για την Ελλάδα στο ευρύ κοινό,οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες,η ψηφιοποίηση των ακινήτων,της δημόσιας περιουσίας και των αρχείων του δημοσίου,ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας,τη διαφύλαξη των τεχνολογικών υποδομών και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Επίσης,στη Βίβλο περιλαμβάνονται και έργα για την ψηφιοποίηση κρίσιμων αρχείων,που σήμερα βρίσκονται αρχειοθετημένα σε έντυπη μορφή σε διάφορους δημόσιους φορείς,τη δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης πρωτογενούς παραγωγής,την ψηφιακή διασύνδεση των οργανισμών και το «Μητρώο διαλειτουργικότητας»,το οποίο θα εξασφαλίζει ότι τα διάφορα μητρώα του δημοσίου θα επικοινωνούν μεταξύ τους.Πέρα από την περιγραφή των έργων,όμως, η ΒΨΜ περιγράφει μια σειρά από παρεμβάσεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (όπως η δημιουργία open education labs στα σχολεία της χώρας και η υποχρεωτική ένταξη μαθημάτων ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλα τα προγράμματα σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης) για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Επίσης,ένα σύνολο παρεμβάσεων για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού ψηφιακού περιβάλλοντος και νομοθετικού πλαισίου,μέσα στο οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό,καθώς και τη διαμόρφωση μιας Εθνικής Στρατηγικής για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας.Στον τομέα των υποδομών,δε,εξαιρετικά σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για το θέμα της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε αυτές τις υπηρεσίες, κάτι απόλυτα βασικό και προαπαιτούμενο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους.Δύο είναι οι προτεραιότητες σε αυτές τις οριζόντιες παρεμβάσεις: Η γρήγορη και προσιτή πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κάθε γωνιά της χώρας,και η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού.

Το συνολικό ύψος του σχεδίου ξεπερνά τα 6 δισ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης,ενώ η λοιπή χρηματοδότηση θα προέλθει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,τα εθνικά και ευρωπαϊκά Προγράμματα,τα δανειοδοτικά προγράμματα για την ενίσχυση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας,τα προγράμματα εγγυοδοσίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιωτικά κεφάλαια μέσα από ΣΔΙΤ.

πηγή: parapolitika

Share:

Leave a reply