Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Improving Cold Chain Energy Efficiency” (ICCEE). Στις Βρυξέλλες ο Πρόεδρος και η ομάδα του Επιμελητηρίου Κορινθίας για την 1η προγραμματισμένη συνεδρίαση

Share:

                                                  

           Κόρινθος,  25 Σεπτεμβρίου 2019

 Δελτίο Τύπου

Στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση Συντονιστικής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, για το Πρόγραμμα “Improving Cold Chain Energy Efficiency” (ICCEE), σχετικά με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης της αλυσίδας εφοδιασμού στον τομέα των τροφίμων και των ποτών.

Παρευρέθηκαν o Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. Παναγιώτης Πιτσάκης με μέλη της ομάδας του Επιμελητηρίου Κορινθίας που εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου, καθώς και εκπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής από τους εξής 12 εταίρους: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA (IT), INSTITUTE FOR EUROPEAN ENERGY AND CLIMATE POLICY STICHTING (NL), FEDERAZIONE ITALIANA PER L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA (IT), ADELPHI RESEARCH GEMEINNUTZIGE GMBH (DE), ASSOCIAT TECHNIQUE ENERGIE ENVIRONNEMENT (FR), FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. (DE),  RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE (LV),  ESCAN SL (ES),  SPREAD EUROPEAN SAFETY GEIE (IT),  ECSLA – European Cold Storage and Logistics Association (BE),  UNIVERSITAET STUTTGART (DE),  Federatia Patronala Romana Industria Alimentara Romalimenta (RO).

Το Επιμελητήριο Κορινθίας είναι ο μοναδικός εταίρος στην Ελλάδα, πράγμα που αποδεικνύει την πρόθεση για ανάδειξη του σημαντικού του ρόλου στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να διευκολύνει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που ανήκουν στον κλάδο τροφίμων και ποτών στον τομέα της αλυσίδας εφοδιασμού, οι οποίες υπόκεινται σε ενεργειακούς ελέγχους και εφαρμόζουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής ενός υποστηρικτικού εργαλείου. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αναπτυχθεί το εργαλείο και οι μεθοδολογίες αυτές, που η εφαρμογή τους να οδηγήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα της βιομηχανίας στην ΕΕ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.997.066,00.

Ακολουθούν επόμενες συνεδριάσεις, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα βέλτιστα αποτελέσματα του προγράμματος. Οι εταίροι έμειναν ικανοποιημένοι ως προς τα αποτελέσματα της 1ης συνάντησης.

 

 

Share: