Επιμελητήριο Κορινθίας: οι οφειλές του ΓΕΜΗ την 1η Οκτωβρίου θα βεβαιωθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Share:

                                                             Κόρινθος,  30 Ιουλίου 2019

Ενημερωση των μελών του Επιμελητηρίου Κορινθίας σχετικά με τα τέλη του Γ.Ε.ΜΗ.

 

Το Επιμελητήριο Κορινθίας σας καλεί να εξοφλήσετε τα τέλη ΓΕΜΗ που οφείλετε  έως  30 Σεπτεμβρίου 2019, διότι βάσει του Νόμου  1197/28-5-2019(αριθμός ΦΕΚ 1911 ΤΕΥΧΟΣ Β 2019) η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος θα  τα βεβαιώσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 Για πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Διευθύντρια της Υπηρεσίας, κα Ελισάβετ Τσαμαντά στο τηλέφωνο 2741024464 (ες. 911) ή στο email: info@korinthiacc.gr

 

Share:

Leave a reply