Επιμελητήριο Κορινθίας: Προτείνεται η διάθεση ορισμένης ποσότητας κρασιού της συνολικής ετήσιας εγχώριας παραγωγής, για την απόσταξη του σε ειδικές εγκαταστάσεις και την παραγωγή αλκοόλης έως και 95%.

Share:

 

 

 

 

Share:

Leave a reply