Επιμελητήριο Κορινθίας: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης έργων για τη Δράση ‘’Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο- Εστίαση- Εκπαίδευση”

Share:

Σας ενημερώνουμε πως ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης έργων για τη Δράση ‘’Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο- Εστίαση- Εκπαίδευση” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 60 εκ. ευρώ ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας εντάχθηκαν 14 επιχειρήσεις, με συνολικό  προϋπολογισμό 1,245,554.05 €

Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι μπορούν μπουν στη σελίδα της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων πατώντας εδώ  ή να επικοινωνήσουν με το περιφερειακό γραφείο του Επιμελητηρίου Κορινθίας στο 2741024464 (924) κα. Λάσκα.

 

Ο πρόεδρος Επιμελητηρίου Κορινθίας,

Παναγιώτης Πιτσάκης

Share:

Leave a reply