ΕΑΣ Κίατου: Προτάσεις προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα μέτρα στήριξης της Κυβέρνησης αναφορικά με τον αγροτικό κλάδο.

Share:


Share: