Δύο ελληνικά πανεπιστήμια συμμετέχουν σε προγράμματα που χρηματοδοτεί η EE.

Share:

Δύο πρωτοποριακά ερευνητικά προγράμματα με τη συμμετοχή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου χρηματοδοτούνται με συνολικά 9,5 εκατ. ευρώ από την ΕΕ.

Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να στηρίξει τους φορείς καινοτομίας,τους επιχειρηματίες,τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κορυφαίους επιστήμονες με στόχο την προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της ΕΕ,τα δύο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας είναι ανάμεσα σε αυτά που συμμετέχουν στην ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής.

Το πρώτο ερευνητικό πρόγραμμα είναι το «SONICOM» το οποίο θα ασχολείται με τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας και στο οποίο εκτός του ΕΜΠ συμμετέχουν άλλα δέκα ερευνητικά ιδρύματα και φορείς,όπως το πανεπιστήμιο της Σορβόνης και το πανεπιστήμιο της Γλασκώβης.

Το δεύτερο ονομάζεται «RAMONES» και ασχολείται με την παρακολούθηση της ραδιενέργειας στα ωκεάνια οικοσυστήματα και στο οποίο εκτός του ΕΚΠΑ αλλά και του ΕΜΠ συμμετέχουν άλλοι έξι οργανισμοί και ιδρύματα,ανάμεσά τους το École normale supérieure της Γαλλίας.

Τα χρηματοδοτούμενα έργα επελέγησαν ανάμεσα σε 236 υποψηφιότητες.Ο μεγαλύτερος αριθμός επιλεγέντων υποψηφίων προέρχεται από την Ισπανία,το Ηνωμένο Βασίλειο,τη Γερμανία και την Ιταλία.Οι περισσότερες συμμετοχές προέρχονται από οργανισμούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας,ενώ το 18 % προέρχεται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.Η μέση επιχορήγηση που δίνεται από την ΕΕ ανά έργο ανέρχεται σε 4 εκατ. ευρώ και τα επιλεγέντα έργα θα έχουν πρόσβαση και σε υπηρεσίες στήριξης και καθοδήγησης του ΕΣΚ για την επιτάχυνση των επιχειρήσεων.

Η χρηματοδότηση διατέθηκε μέσω δύο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων: Η πρόσκληση Παραδείγματα και αναδυόμενες εταιρείες αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας,όπως π.χ. δοκιμές των κοινωνικών εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) ή έρευνες για την αποθήκευση και μετατροπή ενέργειας,σύμφωνα με τις κλιματικές φιλοδοξίες της Ευρώπης.Η πρόσκληση για περιβαλλοντικές πληροφορίες αφορά έργα που επιδιώκουν νέες συνέργειες μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών κλάδων,όπως η περιβαλλοντική μοντελοποίηση,η προηγμένη έρευνα για αισθητήρες,οι κοινωνικές επιστήμες και η ΤΝ.

Η κ.Μαρίγια Γκαμπριέλ,Επίτροπος Καινοτομίας,Έρευνας, Πολιτισμού,Εκπαίδευσης και Νεολαίας δήλωσε σχετικά: «Το μέσο Pathfinder του ΕΣΚ μετατρέπει έργα ρηξικέλευθης έρευνας σε καινοτόμες εταιρείες με έμφαση στη βιωσιμότητα,την ψηφιοποίηση και τη βαθιά τεχνολογία. Χάρη στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» μπορούμε να προσφέρουμε πολύ μεγαλύτερη στήριξη στις πρωτοποριακές αυτές τεχνολογίες και στους οραματιστές ερευνητές και επιχειρηματίες».

πηγή: newmoney

Share:

Leave a reply