Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19:00, θα ακολουθήσει (ώρα 20:00) Ειδική Συνεδρίαση

Share:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

        Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την 11η Δεκεμβρίου   2019 ημέρα Τετάρτη και  ώρα 19:00 μ.μ.,  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη   απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

α/α Θ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.     Έγκριση «Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2020»  Δήμου Σικυωνίων.
2.     Τροποποίηση της αριθ. 362/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Κατάρτισης Κανονισμού τελών για την χρήση και λειτουργία της αίθουσας εκδηλώσεων του Δημαρχείου Κιάτου» και ορισμό υπεύθυνου Αντιδημάρχου», ως προς το σκέλος της παραγράφου Β’.
3.     Χορήγηση άδειας εμπορίας πόσιμου ύδατος στην Α.Ε. «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ» .
4.     Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου .
5.     Επί αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου «Ο ΕΡΜΗΣ» περί παραχώρησης της πλατείας Ελευθερίας  για την πραγματοποίηση σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Σικυωνίων  «Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων»    στην πόλη του Κιάτου.
6.     Επί αιτήματος του κ. Βαλκάνου Φωτίου περί,  «Άδειας Εισόδου – Εξόδου Οχημάτων»  στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης του στην κοινότητα Κάτω Διμηνιού.
7.     Επί αιτήματος του Αθλητικού Συλλόγου Σότοκαν Καράτε «ΟΛΥΜΠΙΟ»  περί παραχώρησης της αίθουσα θεάτρου του Δήμου για πραγματοποίηση εκδήλωσης.
8.     Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ -1Ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» της αριθ.7/2017 μελέτης της  Τ.Υ. 
9.     Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ».
10.                   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ & ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΩΝΙΩΝ».
11.                   Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ».
12.                   Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (αριθ. 253/2019 απόφαση Οικ. Επιτροπής) .
13.                   Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
14.                   Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
15.                   Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

 

               Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην  Ε ι δ ι κ ή   Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Σικυωνίων,  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)

την 11η Δεκεμβρίου  2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις

του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης

στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

α/α Θ Ε Μ Α      Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.       Ψήφιση  Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων για το οικονομικό έτος 2020 .

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

Share:

Leave a reply