Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00

Share:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       Κόρινθος, 09 Ιανουαρίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                Αριθμ. Πρωτ. 592

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                      ΠΡΟΣ

Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                                    Τ.. ……………………

Δημοτικό Σύμβουλο

Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32

Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος

Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 § 1 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  13η Ιανουαρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 19:00  στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Δράσεων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου μας: α) «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

β) «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»και

γ) «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

  1. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ν.π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»
  2. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ν.π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»
  3. Ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση πρωτοβάθμιων Συμβουλίων επιθεώρησης θεάτρων –κινηματογράφων Ν. Κορινθίας.
  4. Ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση δευτεροβάθμιων Συμβουλίων επιθεώρησης θεάτρων –κινηματογράφων Ν. Κορινθίας.

 

 

 Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.                                                                                                                                                                                            Αντώνιος Κυριαζής

Share: