Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00

Share:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κόρινθος   25 Οκτωβρίου  2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                       Αριθμ. Πρωτ. 37969

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                         

Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                       ΠΡΟΣ   

Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                     Τ… …………………………….

                                                                                      Δημοτικό Σύμβουλο

Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32

Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος

Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 § 1 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την   30η  Οκτωβρίου  2019 ημέρα  της εβδομάδος  Τετάρτη  και ώρα 19:00  στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ) Πελοποννήσου
 2. Τροποποίηση της αριθμ. 390/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο
 3. Τροποποίηση της αριθμ. 422/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου , περί σύστασης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
 4. Τροποποίηση της αριθμ. 225/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπών προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2019
 5. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρων και Αντιπροέδρων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
 6. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών  Συμβούλων  από τις λοιπές παρατάξεις  για την εκτελεστική  επιτροπή , όταν λειτουργεί  ως πειθαρχικό όργανο.
 7. Γνωμοδότηση περί επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Κορινθίων
 8. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και  Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019
 9. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου»
 10. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων Κλένιας»
 11. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Ολοκλήρωση πλατείας ΚΧ Γ39 Σχεδίου Πόλεως Κορίνθου»
 12. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στον Κόρφο»
 13. Χορήγηση άδειας για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού Ερμού με αρ. 38Α στην πόλη της Κορίνθου.
 14. Ανάκληση της αριθ. 68/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί χορήγηση έγκρισης διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων μονάδας της επιχείρησης με επωνυμία <<ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.>> στην περιοχή «Λούτσα Παππά» Δ.Κ. Εξαμιλίων του Δήμου και λήψης νέας.
 15. Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης (Κ.Α.Δ.) της εταιρείας «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO A.E.» στη θέση «Κρητικά» Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
 16. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης (μονάδα παραγωγής ιχθυοτροφών – ζωοτροφών) της εταιρείας «ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ» στη θέση «Κρητικά» της Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
 17. Έγκριση της διαμόρφωσης εισόδου –εξόδου οχημάτων (απότμηση πεζοδρομίου) εγκατάστασης (συνεργείο αυτοκινήτων) του MAITRE MARIO επί της επαρχιακής οδού Κορίνθου – Εξαμιλίων στην πόλη της Κορίνθου.
 18. Χορήγηση έγκρισης διαμόρφωσης εισόδου –εξόδου οχημάτων εγκατάστασης (μηχανουργείο) του Χρήστου Πάπαρη στην θέση «Σταθμός Εξαμιλίων Δ.Κ. Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων
 19. Χορήγηση έγκρισης διαμόρφωσης εισόδου –εξόδου οχημάτων εγκατάστασης (μονάδα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος) της Εταιρείας «Α. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ – Α. ΠΙΠΙΛΟΣ Ο.Ε.» στη θέση «ΓΚΑ» Αθικίων Δ.Κ. Αθικίων του Δήμου Κορινθίων
 20. Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδού μεταξύ των Ο.Τ.358,363α και των Ο.Τ.360,362 &Κ.Φ. 364 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Κεραμιδάκι» του Δήμου Κορινθίων.
 21. Χορήγηση έγκρισης κοπής δέντρου (λεύκας) στο προαύλιο του 2ου Λυκείου Κορίνθου
 22. Χορήγηση έγκρισης κοπής δέντρου (πεύκου) στα Λουτρά Ωραίας Ελένης
 23. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίων δικηγόρων
 24. Καθορισμός δημοτικών τελών, φόρων, δικαιωμάτων για το Δήμο Κορινθίων για το έτος 2020 και εφεξής (κοιμητήρια).
 25. Καθορισμός δημοτικών τελών, φόρων, δικαιωμάτων για το Δήμο Κορινθίων για το έτος 2020 και εφεξής (πωλητές λαϊκών αγορών).
 26. Αίτημα μισθωτή Καρακάση Αλέξανδρου , για πρόσληψη συνεταίρου
 27. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020»
 28. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή του άρθρου 186 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει
 29. Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην περιοχή παρέμβασης της πρότασης «CLLD/LEADER Βόρειας Πελοποννήσου» της Αναπτυξιακής Βορείου Πελοποννήσου (ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ)
 30. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στον πεζόδρομο Πυλαρινού και Εθνικής Αντίστασης, για πολιτιστική εκδήλωση, από την εταιρεία SKINWORKS ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΕ.
 31. Αίτημα του Σωματείου ΑμεΑ, για τη στέγασή τους.

 

       Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.

Αντώνιος   Κυριαζής

 

Share:

Leave a reply