Δήμος Κορινθίων: Απαλλαγή γονέων από την προβλεπόμενη μηνιαία οικονομική συμμετοχή (τροφεία) στους δημοτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής.

Share:

Share: