Γαλάζιες σημαίες θα κυματίζουν και φέτος σε τρεις παραλίες του Δήμου μας!

Share:

Αναγνωρίζοντας την εξαιρετική ποιότητα υδάτων και το υψηλό επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών στους λουομένους, οι δύο παραλίες στο Λουτράκι και μία στους Αγίους Θεοδώρους, βραβεύτηκαν και φέτος με γαλάζια σημαία, όπως αναγράφεται στην επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, εθνικό συντονιστή του διεθνούς προγράμματος «Γαλάζια Σημαία».

Η βράβευση με «Γαλάζια Σημαία», πιστοποιεί την «εξαιρετική» ποιότητα των υδάτων και πιστοποιεί πως η παραλία πληροί 33 πολύ αυστηρά κριτήρια, όπως καθαρά νερά, καθαριότητα ακτής, υποδομές, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, εγκαταστάσεις υγιεινής, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου.

Share:

Leave a reply