Βόχα: Kλιμάκιο του ΕΑΓΜΕ, Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών, στο Χαλκί για το σημαντικό πρόβλημα του ρήγματος.

Share:
Μετά και από παρέμβαση του Υφυπουργού Έρευνας & Τεχνολογίας κ. Χρίστου Δήμα κλιμάκιο του ΕΑΓΜΕ Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (τ.ΙΓΜΕ) επισκέφθηκε το Δήμο μας. Μαζί με το Δήμαρχο και το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Χαλκείου ενημερώθηκαν εκ νέου για το σημαντικό πρόβλημα του ρήγματος στο Χαλκί.
Τη συνάντηση και την ενημέρωση στο γραφείο Δημάρχου ακολούθησε επιτόπιος έλεγχος. Κατέστη σαφής η σοβαρότητα του προβλήματος και εντός των επόμενων ημερών θα έρθει εκ νέου κλιμάκιο για περαιτέρω μελέτη του φαινομένου και απόφαση των περαιτέρω δράσεων. Ο Δήμαρχος κ. Αννίβας Παπακυριάκος ευχαριστεί τον Υφυπουργό κ. Χρίστο Δήμα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΑΓΜΕ κ. Ανδρέα Τσώκο, για το άμεσο ενδιαφέρον.
Share:

Leave a reply