Βόχα: οι παρεμβάσεις σε αγροτικούς και δημοτικούς δρόμους των κοινοτήτων του Δήμου συνεχίζονται.

Share:

Στην Κοινότητα Βοχαϊκού συνεχίζονται εργασίες στους αγροτικούς και δημοτικούς δρόμους (καθαρισμοί πρανών, διανοίξεις δρόμων που είχαν υποστεί διαβρώσεις, ασφαλτόστρωση κλπ) με στόχο τη βελτίωση της αγροτικής και δημοτικής οδοποιίας.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Περίανδρος Κεχαγιάς παρακολουθεί από κοντά όλες τις εργασίες, οι οποίες σύμφωνα με δηλώσεις του είναι πολύ σημαντικές για τους κατοίκους του Βοχαϊκού. Βρίσκεται σε διαρκή επαφή τόσο με το Δήμαρχο όσο και με τους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου για το σχεδιασμό και άλλων έργων που θα πραγματοποιηθούν στην Κοινότητα Βοχαϊκού.

Share:

Leave a reply