Αγροτικός Τομέας: Συμβιβασμός ώστε το 22% των άμεσων ενισχύσεων να γίνει «πράσινα δικαιώματα»

Share:

Συμβιβαστική πρόταση αναμένεται ότι θα καταθέσει η Πορτογαλική προεδρία της ΕΕ στους Ευρωβουλευτές, η οποία μεταξύ άλλων κατεβάζει στο 22% το ποσοστό του νέου πρασινίσματος της ΚΑΠ από το 30% που θέλουν Κομισιόν και Ευρωβουλή.

Η μέχρι στιγμής θέση του Συμβουλίου θέλει τα οικοπρογράμματα να καταλαμβάνουν το 20% του ταμείου των άμεσων ενισχύσεων, ωστόσο αυτό αναμένεται να αλλάξει την προσεχή Δευτέρα, όταν η Πορτογαλίδα υπουργός Γεωργίας Μαρία ντο σέου Αντούνιες, θα προτείνει στους ομολόγους της να δεχθούν το ποσοστό αυτό να ανέλθει στο 22% το 2023 και μετά σταδιακά ως το 2025 να φτάσει στο 25%.

Η συμβιβαστική λύση του 25% πάντως φαινόταν μονόδρομος για την συνέχιση των διαπραγματεύσεων, κάτι που είχε αναδείξει από νωρίς η Agrenda. Αξίζει να σημειωθεί πάντως, ότι αρκετά κράτη μέλη δεν είναι πρόθυμα να δώσουν την έγκρισή τους σε κάτι τέτοιο, ωστόσο απ’ ό,τι φαίνεται το διαπραγματευτικό περιθώριο είναι στενό. Σε κάθε περίπτωση, ενόψει του επόμενου σούπερ τριλόγου που προγραμματίζεται για τις 30 Απριλίου, το ζήτημα αυτό θα μονοπωλήσει σε μεγάλο βαθμό τη διαδικτυακή σύσκεψη των υπουργών.

Σε ό,τι αφορά στη νέα πράσινη πολιτική που χρηματοδοτείται από τον πρώτο πυλώνα και έρχεται πρακτικά να αντικαταστήσει το πρασίνισμα, σε παλαιότερο ρεπορτάζ της η Aagrenda είχε αποτυπώσει τις τρεις βαθμίδες πράσινων ενισχύσεων που μπορούν να επιδιώξουν με τη νέα ΚΑΠ οι αγρότες, προκειμένου να μην αποκλίνουν από τις ενισχύσεις που πληρώνονται σήμερα.

Συγκεκριμένα, οι ετήσιες ενισχύσεις που µπορεί να λαµβάνει ένας αγρότης µε γνώµονα τις περιβαλλοντικές πρακτικές, χωρίζονται στη νέα ΚΑΠ σε τρία επίπεδα. Στην περίπτωση ενός αγρότη με 200 στρέμματα βαμβάκι, τα επίπεδα αυτά αποτελούνται από την βασική, τις πράσινες επιδοτήσεις και τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Το παράδειγμα αυτό έχει ως εξής:

Πρώτο επίπεδο: Βασική ενίσχυση

Ένας αγρότης µε 200 στρέµµατα βαµβάκι υποχρεούται για να λάβει τη βασική ενίσχυση, να προχωρά σε αµειψισπορά σε ένα ποσοστό της εκµετάλλευσής του, ώστε να λάβει, για παράδειγµα, 30 ευρώ το στρέµµα.

∆εύτερο επίπεδο: Πράσινες επιδοτήσεις

Ο ίδιος αγρότης εντάσσεται προαιρετικά για ένα χρόνο σε πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από τον 1ο Πυλώνα (άµεσες ενισχύσεις), το οποίο αναφέρει ότι θα πρέπει να χρησιµοποιεί στο χωράφι του λιγότερα κυβικά αρδευτικού νερού. Εδώ, το πριµ δεν θα έχει όριο όπως στα αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα του Β’ Πυλώνα, καθώς δεν θα συνδέεται µε τα χρήµατα που χάνει ο αγρότης λόγω λιγότερης παραγωγής. Αλλά θα πρέπει το κράτος να προσφέρει µία έξτρα επιβράβευση. ∆ηλαδή, για παράδειγµα, 60 ευρώ το στρέµµα ως αποζηµίωση και συν 20 ευρώ το στρέµµα έξτρα. Η δέσµευση θα είναι µονοετής ώστε να µην «βαραίνει» µακροχρόνια τη γεωργική εκµετάλλευση. Επιπλέον, δεν θα υπάρχει καµία σύνδεση µε το ύψος της παραγωγής.

Τρίτο επίπεδο: Αγροπεριβαλλοντικά

Ο βαµβακοπαραγωγός αποφασίζει να ενταχθεί και στο Μέτρο της Απονιτροποίησης, το οποίο βρίσκεται στον ∆εύτερο Πυλώνα. Εδώ το πριµ έχει όριο τα 60 ευρώ το στρέµµα βάσει των ευρωπαϊκών κανονισµών, καθώς συνδέεται µόνο µε τα χρήµατα που χάνει ο αγρότης λόγω λιγότερης παραγωγής και αυξηµένων εξόδων.

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διαθέτουν ένα ή περισσότερα οικολογικά καθεστώτα διαθέσιµα, αλλά οι αγρότες θα έχουν την ελευθερία να αποφασίσουν αν θα συµµετέχουν ή όχι. Τα κράτη µέλη θα αποφασίσουν το περιεχόµενο των προγραµµάτων αυτών, καθώς και πόσα χρήµατα θα δαπανήσουν γι’ αυτά.

πηγή: agronews

Share:

Leave a reply