Άμεσες προσλήψεις από την Wind Hellas

Share:

Η WIND Ελλάς είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών και συνεχίζει να εξελίσσεται και να επενδύει σε υποδομές, εκσυγχρονίζοντας το δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα.

Αυτή τη φορά ενισχύεται με προσωπικό επτά ειδικοτήτων.

Αναλυτικά θα προσληφθούν:

  • Channel Management Coordinator-Πτυχίο Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων,άριστη γνώση Αγγλικών,εμπειρία 2 χρόνων σε ανίστοιχη θέση,γνώση MS Office
  • CRM Digital Marketing Specialist-Πτυχίο Μάρκετινγκ ή Επικοινωνίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων,εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών,εμπειρία στην δημιουργία διαφημίσεων
  • Digital Marketing Specialist-Αντίστοιχο πτυχίο,εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών,πολύ καλή γνωση Google Ads και Facebook Ads,εμπειρία στις βάσεις δεδομένων,εμπειρία στη διαχείριση τεστ A/B
  • Digital Designer-Αντίστοιχο πτυχίο,άριστη γνώση Αγγλικών,εμπειρία 3 χρόνων με UI/UX,καλή γνώση HTML/CSS,εμπειρία στον σχεδιασμό λογισμικού,γνώση Photoshop/Illustrator
  • DevOps Engineer-Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Υπολογιστών,εμπειρία στον προγραμματισμό Python,γνώση Azure/AWS,εμπειρία σε περιβάλλον Agile,γνώση συστήματος Linux,καλή γνώση Docker/Kubernetes
  • QA Engineer-Αντίστοιχο πτυχίο,εμπειρία σε περιβάλλον Agile,άριστη γνώση Αγγλικών,εμπειρία 5 χρόνων σε Javascript/SQL,γνώση JIRA/Confluence/Zephyr
  • Software Engineer/Backend Developer-Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικής, άριστη γνώση Αγγλικών,γνώση προγραμματισμού Python, γνώση Azure/AWS,εμπειρία 4 χρόνων σε τεχνολογίες Java και Spring,γνώση στις βάσεις δεδομένων, γνώση Java και JEE

Όλες οι παραπάνω θέσεις αφορούν στην Αθήνα.

πηγή: workenter

Share:

Leave a reply